Петиция против петицията за присъствено обучение във ФМИ Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕКАН,
УВАЖАЕМО РЪКОВОДСТВО НА ФМИ,

С настоящата петиция, ние, долуподписаните студенти от II, III и IV курс от ФМИ на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” , ясно изразяваме своето ПЪЛНО съгласие с провеждане то на занятията на настоящата учебна 2020/ 2021 година изцяло в онлайн среда.


Ние сме убедени, че липсата на присъствено обучение по НИКАКЪВ НАЧИН не пречи за придобиването на нови знания и умения. 

Нека всички студенти имаме възможността да изразим мнението си! 

НЕКА БЪДЕМ ЧУТИ !!!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Няма да го бъде да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.




Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook