Създаване на кучешка площадка

Мили хора от Първомай, моля да подпишете, за да може ние стопаните на четерикраки приятелчета, да имаме местенце, където да можем да пуснем свободно нашите кучета. По този начин ще бъде по-спокойно за нас собствениците и всички останали на който пречим по някакъв начин. Благодаря на всички, отделили от своето време да прочетете това, дори и да не подпишете.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Гергана Попова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook