СРЕЩУ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ЗЛОСЛОВИЕ СПРЯМО ЦЪРКВАТА В ПРЕДАВАНЕТО „ВЯРА И ОБЩЕСТВО“ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

 

ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БНТ

копие:         

ДО СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ  

копие:         

ДО СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА  ЦЪРКВА  

 

Изразяваме своето възмущение и протестираме срещу предаването на БНТ „Вяра и общество" с водещ Горан Благоев, което вече пета година продължава да злослови срещу Българската Православна Църква.

Предаването силно деградира и се превърна в най-недостойния противоцърковен проект в цялата история на телевизията в България. Никога, дори и по времето на атеистичния режим, никой не си е позволявал разпространяването на нечистоплътни лъжи, клевети и хули срещу светци и архиереи – както това си позволява Г. Благоев по отношение на св. Серафим Софийски Чудотворец, св. Александър Невски, патриарх Максим и пр. Хулата срещу светците е хула срещу Църквата, свидетелство за духовна и богословска несъстоятелност, а също така и дълбоко оскърбление срещу най-съкровените чувства на всеки истински вярващ православен християнин.

Никога едно телевизионно предаване не е било осъждано от Св. Синод на Българската Православна Църква – както това стана с „Вяра и общество“ през март 2016 г. Св. Синод е меродавният представител на Българската Православна Църква. Единодушното становище на Св. Синод срещу предаването „Вяра и общество“ напълно делегитимира това предаване в църковен, нравствен и духовен план. Можеше да има само две достойни реакции от страна на Г. Благоев: или искрено и дейно покаяние, или подаване на оставка – за да не злепоставя чрез своята антисинодална позиция институцията БНТ. Вместо това Г. Благоев безсрамно продължи да води своето предаване – на все по ниско нравствено и творческо равнище – като поставя своите лични интереси  над интересите на вярата и на обществото. Считаме, че деградацията на предаването „Вяра и общество“ от години насам отдавна е достигнала до равнище на неприемливост..

В изданието на това предаване от 6 юни 2020 г. беше режисирано поредното злословие срещу БПЦ във връзка с решението на държавата да подпомогне финансово въздигането на Рилския, Бачковския, Троянския манастири и пр. Както добре знаем, българската държава е стократен длъжник на Църквата за десетилетните гонения, забрани и притеснения.  Затова нито от атеистите, нито от иноверците не се чу възражение срещу заявената държавна финансова подкрепа, включително за главните български православни светини, които винаги са били най-важните благотворители на българския народ – духовните благотворители.

Единствено режисираните във „Вяра и общество“ псевдо-църковници охулват всичко това чрез презумпцията за виновност. Обвиняват държавата и Църквата в това, че си сътрудничат. Предаването от 6 юни не е отделен случай, а част от една вече петгодишна антисинодална, антийерархична и в редица случаи дори светотатствена политика на водещия,  което е оскърбление за всички искрено вярващи православни.

Обществената телевизия е призвана и законово задължена да защитава националните интереси и култура на България (чл. 6, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията). Православната Църква е исторически стожер на българската култура, а в България Православието е признато от Конституцията за „традиционно вероизповедание“. Затова преднамерената кампания за охулване на Църквата е хула не само срещу Светия Дух, но и срещу духа на българската Конституция. Настояваме за прекратяване на клеветническата кампания срещу Българската Православна Църква в БНТ в лицето на Горан Благоев и неговото противоверско и противообществено предаване „Вяра и общество“.

София, 19 юни 2020 г.     


инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам инициативен комитет да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...