Петиция срещу посегателството върху медийната независимост на БНТ от генералния директор Емил Кошлуков и в защита на Горан Благоев, автор и водещ на предаването „Вяра и общество“

До

Президента на Р България

Народното събрание на Р България

Министър-председателя на Р България

Съвет за електронни медии

Българска национална телевизия


Петиция срещу посегателството върху медийната независимост на БНТ от генералния директор Емил Кошлуков и в защита на Горан Благоев, автор и водещ на предаването „Вяра и общество“

 

Ние, долуподписаните, изразяваме своето възмущение и несъгласие от поредния опит на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков да нарушава основни принципи, свързани със свободата на словото в ущърб на обществения характер на БНТ.

Смятаме за недопустимо генерален директор на БНТ, призван да защитава работещите в нея журналисти и продцуценти, да отиде по собствена инициатива в институция (която при това не е държавна, нито е регулаторен орган, свързан с дейността на БНТ) за да обругае предаване на същата тази медия зад гърба и без знанието на автора му, да предложи своята негативна квалификация, вместо да го защити. Действие, което е немислимо от позицията на всякакъв морал и етика. Това му деяние е засвидетелствано от Ловчанския митрополит Гавриил от 16 юни т.г.: „За пръв път се запознах с г-н Емил Кошлуков на 11 юни тази година, когато той пожела да се срещне със Св. Синод на БПЦ, за да обсъди според неговите думи „скандалното предаване“ на „Вяра и общество“ от 06.06.2020 под надслов „Щедростта на държавата към БПЦ след пандемията“. (https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=327267 )

След срещата на г-н Кошлуков с Ловчанския митрополит Гавриил и други митрополити, но не и всички членове на Светия синод начело с патриарха, в понеделник – 15 юни – става известно, че „Вяра и общество“ е свалено от лятната схема на БНТ, въпреки че то изрично фигурира в нея съгласно решение на Управителния съвет от 4.06.2020 г. и е обявено в публикуваната програма на телевизията. Това се случва за пръв път в 15 годишната история на предаването. Не приемаме твърдението на директора, че това се налага с цел освобождаване на време за други, неизлъчвани оригинални продукции, тъй като тази мярка се прилага само срещу „Вяра и общество“ в съботно-неделната схема. От оригинални излъчвания, както и от повторения не е свалено например предаването „Домът на вярата“, чийто продуцент се явява програмният директор на БНТ-1 Ивайло Огнянов, на чието подчинение е и „Вяра и общество“. Питаме се, дали съвместяването на тези две длъжности не е конфликт на интереси и дали въпросният програмен директор не проявява пристрастност към „Вяра и общество“, тъй като тематиката на продуцираното от него предаване е сходна?.

Както стана известно от материали в различни сайтове, след горепосочената среща на Е. Кошлуков в Светия синод, в БНТ са получени писма от недоволни зрители. Показателно е, че това се случва близо седмица след излъчването на предаването, а не непосредствено след него. В писмата единодушно се настоява за свалянето от ефир на автора и водещ Горан Благоев. Фактът, че те са изпратени непосредствено след срещата на г-н Емил Кошлуков със синодални членове, навежда на мисълта за активно мероприятие, съшито с бели конци. При това генералният директор умишлено не взима предвид многобройните писма и позиции през годините с одобрение на предаването и неговия автор, включително и тези, които адмирират избора на темите в последното оргинално излъчване на „Вяра и общество“ от 6.06.2020 г., което е окачествено като „скандално“ от Е.Кошлуков.

Заявяваме, че сме безкрайно възмутени от безпардонния начин, по който г-н Кошлуков овладя Фейсбук страницата на „Вяра и общество“ и изтри поста на Благоев от 15 юни 2020 с огромен брой лайкове и споделяния и с повече от 634 коментара на зрители, 96% от които изразяват безрезервна подрепа за предаването и водещия и огромно разочарование от решението на ръководството. Става дума за не само за хора от България, но и голям брой българи в чужбина, включително и зрители от Репубика Северна Македония и Западните покрайнини, изразили желание да се включат в подписка в защита на водещия.

Особено сме притеснени, че се осъществява безпрецедентен натиск върху предаването „Вяра и общество“, което винаги е гарантирало плурализма и религиозната толерантност. Смятаме, че има сериозна опасност традиционните религиозни общности в Р. България да загубят възможността да изявявават своите религиозни възгледи и позиции пред българската общественост свободно и задълбочено, което им беше гарантирано от водещия Горан Благоев в предаването „Вяра и общество“ по БНТ , включително и като даваше гласност на важни проблеми в изповеданията, по които съответните инстуции предпочитаха да запазят мълчание.

Осигуряването на трибуна и на духовници и специалисти от други държави, някои от които не се ползват с конюктурна подкрепа и изразяват различно мнение, смятаме за особено достойнство на предаването „Вяра и общество“ и на водещия Горан Благоев. Имаме опасения, че и в тази посока ще бъдем лишени от възможността да се запознаем в ефира на БНТ с подобни личности.


Във връзка с всичко посочено по-горе настояваме:

      1. Комисията по медии към НС и СЕМ да потърсят обяснения за нелоялното и неетично поведение на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков спрямо служител на медията в контактите му със Светия Синод. Г-н Кошлуков следва да даде обяснение на нас, като съвестни данъкоплатци, от които се издържа БНТ, дали не нарушава и основни принципи в Закона за радио и телевизия: „гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение“ (чл.11, ал.1) и „Журналистите и творческите работници, сключили договор с доставчици на медийни услуги, не могат да получават инструкции и указания за упражняването на тяхната дейност от лица и/или групи извън органите на управление на доставчиците на медийни услуги“(чл.11, ал. 2).

      2. СЕМ да се самосезира и да разгледа с спешен порядък конфликта на интереси на програмния директор Ивайло Огнянов, който е и продуцент на предаването „Домът на вярата“.

      3. Ръководството на БНТ да даде неоспорими гаранции, че Горан Благоев ще бъде запазен като автор и водещ на „Вяра и общество“ по БНТ-1, а самото предаване „наказателно“ няма да бъде преместено в негледаем часови пояс. Свалянето на Г. Благоев от ефир и неговото уволнение ще бъде считано за посегателство върху свободата на словото и обществения характер на БНТ.


Оставаме в протестна готовност и при незачитане на поставените от нас искания ще преминем към всички разрешени от закона форми на протест в негова защита.Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Mihail Novak да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...