ДА ОТВОРИМ ЗАЛИТЕ!

95439104_1142750356073219_1264429429820489728_o1.jpg

ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА БОРБА С COVID-19  

Г-Н БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА  

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ВСИЧКИ ОТГОВОРНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ МЕДИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

   

ИСКАНЕ

от Работещите български танцови, творчески и музикални юридически и физически лица

   Уважаеми госпожи и господа,  

   Във връзка с пандемичната обстановка с COVID-19 и вследствие на обявеното извънредно положение в България считано от 13.03.2020 г. и във връзка с издадената Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. по описа на МЗ и конкретно т.2, т.4 и т.5, бяха затворени залите, в които ние извършваме основното си право на труд.

   Вече два месеца нашият бранш е сериозно засегнат от забраната, продиктувана от извънредното положение, да упражняваме своята професия. Това доведе до прекратяване дейността на всички работещи специалисти в танцови, творчески и музикални зали. Затваряйки залите, хиляди хора бяха лишени от емоционално, физическо и психическо поддържане на своето здраве, както и сриване на имунитета, вследствие на социалното дистанциране.

   Всички ние разбираме изключителната сериозност на здравословния проблем вследствие появата на коронавируса по света и търсенето на най-правилния начин и решение за справянето с него. Всички ние сме съпричастни с взетите мерки от Правителството и Министерството на здравеопазването до момента и се отнасяме с отговорност и дисциплина.

   Лишени да упражняваме своята професия вече твърде дълго време, ние губим възможността да акумулираме приходи за обезпечаване дейността на организациите ни, респективно - да плащаме своите месечни задължения като заплати, осигуровки, данъци, наеми, сметки.

   Тази ситуация поставя под финансов риск десетки хиляди домакинства, работещи в сферата на културата и изкуството. Оценяваме предприетите мерки за финансово подпомагане от Правителството, но за съжаление почти никой от нашия сектор не може да се възползва от тях, поради спецификата на нашата дейност.  

   Въз основа на гореизложеното и във връзка със здравето на нацията и избягване фалитите на организациите ни, нашите искания са да ни бъде разрешено залите да заработят след отпадане на извънредното положение на 13.05.2020 г. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласувани с Министерството на здравеопазването като предлагаме следния график на поетапно възстановяване на дейността: 

  1. от 14.05.2020 г. до 21.05.2020 г – разрешаване на индивидуални занятия по график и засилени хигиенни мерки.
  2. от 22.05.2020 г – разрешаване на занятия по групи, в зависимост от квадратурата на залите, при спазване на регламентираното отстояние на хората и дезинфекция на помещенията.
  3. Предложеният график може да търпи промени вследствие на евентуално влошаване на епидемиологичната обстановка в страната.

   Опитите ни да провеждаме занятия онлайн, както и старанието ни да задържим своите възпитаници дори и безвъзмездно, се оказва невъзможно, поради липсата на професионална среда, както и че това довежда до материални и морални загуби в работата ни, градена дълги години наред.

   Апелираме за съдействие и се надяваме на разбиране, както и на адекватно решение на Министерството на здравеопазването за всички нас, чиято работа е в зали на закрито.

   Желаем да се осъществи работна среща с конструктивен диалог, преди отпадането на извънредното положение на 13.05.2020 г., между наши представители и такива от Министерството на здравеопазването. Готови сме да предложим конкретен пакет от мерки за безопасност в работната ни среда. 

   Вярваме, че заедно можем да намерим баланса между разумното и необходимото, без да излагаме на риск здравето на възпитаниците си и разчитаме на бързата Ви реакция, считайки че двата месеца, прекарани в  мълчание, търпение и разбиране са достатъчни за обмисляне на необходимите условия за работа в репетиционните помещения в условията на COVID-19.  

С уважение,  

Инициативен комитет:  

1. Владимир Трифонов Недев, Фолклорен Ансамбъл БЪЛГАРАНИ - София

2. Милена Недкова Налбантова, Посланик на WADF  (Световна артистична танцова организация) за България, Директор на СК „РОНА”, гр. Хасково

3. Анета Илийчова Вълканова - Клуб по народни хора и танци "МоЙто либе", гр. София, гр. Своге, с. Кубратово, с. Световрачане, с. Габер

4. Димо Сталинов Александров - Танцов състав "Шарена гайда", гр.Варна

5. Иван Гинчев Янев - Танцов Клуб за Български народни танци и Танци на народите "Пряпорец", гр. София

6. Памбос Агапиу, Клуб за латино танци „Памбос Денс Център”, гр. София

7. Стефан Йорданов Иванов - Клуб за Народни Танци "Body Folk" и Ансамбъл за народни песни и танци "Славей" - гр. София

8. Кристина Милчева  Димитрова - "ДС Карибе" ЕООД - танцова школа за съвременни и латино танци, гр. Стара Загора

9. Николай Ангелов Нанков - Танцова школа "Нанков",  гр. Враца

10. Радослав Митков Тодоров - Клуб по народни танци "Витоша", Професионален Фолклорен Ансамбъл "Български ритми", Pretty Dance Hall, гр. София

11. Петър Костадинов Немски - Танцова Школа "Балканджии", гр. Панагюрище

12. Николай Статев Корчев - Фолклорен танцов клуб "Плетеница", гр. Велико Търново

13. Мишо Георгиев Кадиев - Сдружение с нестопанска цел „КБНТ Фъртуните на Мишо", гр. Хасково

14. Александър Асенов Асенов - / Фор Арт Къмпъни ЕООД / Freedom Dance Studio /, гр. Русе

15. Невена Иванова Данкова - Спортен танцов клуб „Елемент”, град Варна

16. Ивайло Симеонов Иванов -  ФТК "Оратници", гр. София   

Дата: 06.05.2020 г.


Владимир Недев, Милена Налбантова, Анета Вълканова, Димо Александров    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Владимир Недев, Милена Налбантова, Анета Вълканова, Димо Александров да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...