Работещите на щат пенсионери да бъдат освободени. Хората в активна възраст да бъдат с предимство и задължително да са осигурявани на пълна работна заплата.

IMG-54325682ee2aee63304eda9114caf7fc-V2.jpgБългари!!

  1. В страната ни има много уредили се и поддържани по приятелска линия или в зависимост работещи пенсионери, които заемат спокойни и добре заплатени длъжности, вземайки по този начин пенсия плюс заплата. Това е една порочна практика, защото не дава път на млади и способни хора да постигнат нещо в родината, оставя ги в безизходица и ги прогонва в чужбина с тягостни чувства, обида и отвращение.
  2. Дори фактът, че има в изобилие такива примери, а квалифицирани българи стоят безработни или се примиряват с друга работа, неотговаряща на образованието им, е осъдителен за България, която иначе "плаче" за своите сънародници, напуснали родината. 
  3. Да бъде премахнат законът, според който се дават тези права при наличието на толкова много нуждаещи се от работа хора в страната. Да бъдат освободени от щат пенсионерите и да бъде издаден нов закон за безапелационно  преимущество на българите в активна възраст, за хората, търсещи работа.
  4. Да бъдат осигурявани задължително всички работещи в активна възраст на пълна работна заплата. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Победа Мирова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...