Защита и помощ за българските фермери и производители на храни

Петиция в подкрепа на българските производители на хранителна продукция

Чрез тази петиция изразяваме подкрепата си за хилядите български производители на хранителни и селскостопански продукти, които са поставени пред риск от фалит заради невъзможността да пласират стоката си във време на извънредно положение.

Подкрепяме идеята за повече възможности в търговските обекти да се представят български продукти. Това е от съществено значение за оцеляването на цял отрасъл от икономиката. По този начин ще помогнем на семейства да не останат без работа, да могат да плащат сметките си и да не тежат на държавата.

Ние можем да окажем най-съществено влияние като пазаруваме български храни. Четете етикетите. Търсете знака BG. Внимавайте какво купувате. Подкрепете хората, които не могат да си останат в къщи да работят, не могат да се изолират и всеки ден в тази кризисна ситуация отиват на работа, поемат рискове за собсвеното си здраве и на семействата си. Те правят това за имаме всички ние достатъчно избор на храна в магазините.

Нека да благодарим на всички фермери, хората във фабриките за храни като купуваме техните продукти.

Нека в тези трудни времена се обединим като българи и покажем солидарността, която ни е крепила винаги в трудни времена. Българските стоки са качествени и ние сме отраснали с този вкус. Няма по-вкусно от родното, отгледано на родна земя!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Valentin Naydenov да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...