Не отменяйте пролетната ваканция на децата!

ДО

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

НАСТОЯВАМЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАЛОЖЕНАТА В ЗАПОВЕД НОМЕР РД09-2148 ОТ 27.08.2019 ГОД. ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 1. ДО 11. КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.04. ДО 20.04.2020 ГОД. И ОТМЯНА НА ВАШАТА ЗАПОВЕД РД 09-746 ОТ 08.04.2020. 

 

Уважаеми господин Вълчев,

Българската образователна система се оказа трагично неподготвена за провеждане на всякакъв тип "електронно обучение". Учителите са неподготвени за употребата на различните видове платформи и поставени в ситуация да се справят поединично според собствените си разбирания и възможности за усвояване на нови компетенции в ситуация на извънредно положение. Провалът на електронното обучение всъщност е провал на принципала на българското образование - Министерството на образованието и науката, което в продължение на 10 години не разпозна необходимостта от осъвременяване на учебния процес и овластяването на учителите в системата за работа с информационни технологии. 

В момента цената на този провал я плащат децата на България и ние, техните родители, както и самите учители, за които настоящата ситуация представлява сериозен стрес и изпитание да отговорят на Вашите постоянно менящи се изисквания и абсолютно неясна визия за протичането и завършването на настоящата, а може би и следващата учебна година. 

На много места "електронното обучение" протича под формата на "дистанционно обучение" или самостоятелно обучение, при което децата получават голямо количество сух материал и задания със срок за изпълнение без жив контакт с преподавателите. Реално за много деца преподаване не се случва и тази дейност е делегирана на родителите, за които се предполага, че от една страна нямат необходимите педагигически компетенции, а в много случаи и необходимите познания, за да преподават всички предмети от 1ви до 12ти клас, а от друга страна тези родители имат 8-часов работен ден и служебни ангажименти, които неглижират, за да могат да асистират на учебния процес на децата си. Или обратното - неглижират учебния процес, защото Извънредното положение и свързаната с него икономическа несигурност не позволяват да рискуват работните си места и доходите си.

Допълнително там, където преподаване все пак има, то се случва в множество платформи и канали, всяка със своите технически изисквания и изисквания към родителите за фасилитиране на участието на децата в часовете, което също ангажира огромен времеви, а и технически ресурс. Много семейства просто нямат възможност да се справят с организацията на "електронното обучение" и да отговорят на изискванията му.

За много деца натоварването в момента е МНОГОКРАТНО ПО-ГОЛЯМО, отколкото в нормално учебно време - време за усвояване на новия материал не се предвижда, препуска се през програмата, децата прекарват на "работните си места" минимум един цял 8-часов работен ден, при това лишени от възможността да дишат чист въздух, да се разходят на слънце и да изразходват физически стреса си.

На фона на всичко това ВИЕ РЕШИХТЕ ДА ОТМЕНИТЕ ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ "поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание", лишавайки децата, родителите и учителите от така необходимата им почивка, както и напълно лишавайки ги от мотивация да продължат да участват във фарса, наречен "електронно обучение", организиран от МОН.

 

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНА ОТМЯНА НА ВАШАТА ЗАПОВЕД РД 09-746 ОТ 08.04.2020. И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ В ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК. 

 

Бояна Пламенова Петкова,

родител


Бояна Пламенова Петкова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Бояна Пламенова Петкова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...