Молба да бъдат предложени законни варианти за практикуване на индивидуален спорт и регулирано индивидуално придвижване в природни и национални паркове по време на ИП.

До Министерство на здравеопазването 


До кмета на Столична община, 

 


 Молба 

 

Уважаеми г-н Ананиев, 

Уважаема  г-жо Фандъкова, обръщаме се към Вас като граждани, с молба във връзка със 

Указ № 71/ На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България/ Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. И заповед за изменение на заповед СОА20- РД09-1485/13.03.2020г., и заповед СОА20-РД09-1540/23.03. 2020г.


Осъзнавайки опасността от глобалното разпространение на Covid-19, напълно разбираме и подкрепяме всички мерки, които правителството на Република България и Столична община наложи и прилага до момента.


Предвид всички международни изследвания за здравето, които доказват ползите от движението сред природата и предвид, че редица държави по-света разрешават свободно индивидуално придвижване и спорт в природни и национални паркове, но с нужните регулации за ограничаване на разпространението на Covid-19, бихме искали да Ви помолим да разгледате възможностите за разрешаване на индивидуалния спорт и свободното индивидуално придвижване в природни и национални паркове, като разбира се това бъде регулирано с нужната разпоредба.

Разбираме, че е задължително да се наложат:

- спазване на всички препоръки свързани с хигиена по време на кризисното положение във връзка с Covid-19, които препоръчвате.

- спазването на дистанция при разминаване по пътеки.

- ограничаване на достъпа за рисковите групи (в определени часове или категорично)

Разбираме, че е задължително да се забранят: 

- струпването на групи хора, освен когато цялото семейство или домакинство се придвижва “заедно”.

- пикник и струпване на хора (при повече от едно изолирано семейство).

Разбираме, че се изискват :

- съзнателност, дисциплина и отговорност от страна на гражданите по време на тяхното движение.

- контролни органи в натоварените райони или ако е необходимо изграждане на специални пропускателни пунктове, които да следят броя на влизащи и излизащи хора по натоварените пътеки.

- ясни правила, които гражданите да спазват.


Надяваме се, че Министерството на здравеопазването и Столична община имат ресурса да предприемат извънредни стъпки за прилагане на най- новите насоки от държавните и международните органи за обществено здраве, като подкрепят усилията на правителството за насърчаване на социалното дистанциране и забавяне на разпространението на COVID-19, но предложат варианти за законно придвижване в природни и национални паркове за гражданите, с цел запазване на физическо, емоционално и психично здраве. 

От тази “възможност” за движение биха се възползвали основно семейства с деца, професионални спортисти и активно спортуващи млади хора, които в следващите месеци ще имат жизнена нужда от повишаване на имунитета, тъй като ще са активната работеща сила в страната.


Искрено Ви молим, да разгледате предложението и да предложите законни варианти, въпреки натоварената си програма и всички други въпроси, които са на дневен ред. 


С уважение и благодарност,


Гражданите

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Гражданите да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...