ПЕТИЦИЯ против презастрояване на имот на ул. Димитър Димов, район Лозенец, град София

Ние, жителите на квартал Лозенец, град София, категорично се противопоставяме на изпълнението на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68134.902.617, планоснимачен район кв. Долни Лозенец – 2ри етап, планоснимачен № 6178, УПИ ІV-617, кв. № 133а, м. Лозенец ІІІ част, район Лозенец, с административен адрес ж.к. Лозенец, ул. Димитър Димов № 6, с който се предвижда високо и плътно застояване на парцела, посредством изграждането на два блока с височина над 15 метра в него.

Считаме, че по този начин безвъзвратно би се променил обликът на една от последните все още зелени улици в прекомерно застроения квартал Лозенец. Улицата е запазила стила на застрояване с ниски до 3-етажни сгради, със залесени дворни пространства, какъвто е по настоящем и посоченият имот. Извършването на планираните строителни дейности в парцела с предвидените два високи блока с височина от по 15 метра би влязло в противоречие с цялостния облик на квартала, създавайки локален прецедент и предпоставка за понататъшното прекомерно застрояване и пренаселване на квартала.

Настояваме да бъде извършена предварителна цялостна и пълна оценка на въздействието, като се обърне внимание и да се вземат мерки против застрашаването на съществуващите редки дървесни видове, налични в парцела, като вековната Секвоя семпервиренс.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Е. Бодурова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...