Изграждане на инфраструктура в карето между ул.“Гео Милев“, ул.“Кривина“, тревните площи към бул.“Шипченски проход“ и коритото на река „Слатинска“ в ж.к. Христо Смирненски, район Слатина, град София

До:

Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

арх. Здравко Здравков - Главен архитект на Столична община

Елен Стойчев Герджиков – Председател на Столичен общински съвет

Силвия Христова – Председател на Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Георги Георгиев - Председател на Постоянна комисия по финанси и бюджет

Веселин Милев - Председател на Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПА "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“:

Борислав Александров Игнатов

Веселин Йорданов Калановски

Владислав Панчев Панев

Грети Иванова Стефанова

Иво Николаев Божков

Любомир Петров Георгиев

Марта Руменова Георгиева

Методи Орлинов Лалов

Михаил Детелинов Паргов

Симеон Борисов Ставрев

Тома Георгиев БелевЯна Веселинова Тодоранова

Копие до:Георги Илиев – Кмет на СО Район Слатина

 

От:

Гражданска инициатива “За Слатина“

 

Уважаеми дами и господа,

Активистите от Гражданска инициатива “За Слатина“, създадохме практика да работим с кмета на район Слатина, като организираме периодични срещи между Гражданската инициатива и общинската администрация, на които да обсъждаме проблемите на живущите. Част от обсъдените проблеми са свързани с инфраструктурата в район Слатина.

На 13.02.2019г, на среща в кабинета на арх.Здравков, обсъдихме възможностите за изграждане, ремонт на улици и тротоари, изграждане на пешеходен мост, изграждане на системи за отводняване, поставяне на улично осветление на няколко места в квартала. В края на дискусията постигнахме договорка да изготвим списък с проблемни и възлови точки в инфраструктурата, по които да се стартират действия спешно и приоритетно.

Списъкът беше изготвен и входиран в район Слатина, където трябваше да се подготвят инвестиционни предложения за всяка точка, като се започне от най-спешните.

При обсъждане на бюджета на Столична община стана ясно, че от входираните от кмета на район Слатина Инвестиционни предложения е прието само едно. Всички други предложения, които сме обсъждали досега не са включени.

Едно от тези предложения е изграждане на инфраструктура в ж.к. Христо Смирненски – карето между ул.“Гео Милев“, ул.“Кривина“, тревните площи към бул.“Шипченски проход“ и коритото на река „Слатинска“. (Приложение 1)

  • Annex_11.png

В тази част на квартала има множество жилищни блокове и къщи, а също така има непрекъснат процес на застрояване. Тук се намира филиал на детска градина, медицински център, клинична лаборатория, Дирекция на Социално подпомагане, където се помещават Отдел „Социална закрила“, Отдел „Закрила на детето“, Сектор „Хора с увреждания и социални услуги“.

В карето няма изградени улици, с изключение на 200 метра изградени от инвеститори, които са задължени по закон. Междублоковото пространство е покрито с асфалтова/бетонна настилка. Временни пътища, а не улици. Тези алеи и временни пътища по никакъв начин не отговарят на изискванията за пътна настилка, по която е допустимо да се движат автомобили, а тротоари за пешеходци изобщо няма. (Приложение 2)

Annex_2.1_.jpg

Annex_2.2_.jpg

Тези алеи/временни пътища са единствения достъп на живущите в карето до жилищата им. По тези алеи е изключително трудно да преминават пешеходци, особено във време, когато вали дъжд или сняг, а за майки с детски колички, трудноподвижни и възрастни хора е почти невъзможно. Строителната техника, която се използва за новостроящите се сгради в квартала, уврежда допълнително вече амортизираните настилки.

По регулация има предвидени улици и тротоари, които никога не са били изграждани.

За да се осигури придвижване на автомобили и пешеходци в карето, искаме да се изготви проект за изграждането на инфраструктура, който проект да се изпълни поетапно и да стартира със следните спешни точки:

1. Изграждане на връзка между ул. “Слатинска река“ с ул.“Даскал Никита“Предвидено е строителство на нова сграда между блоковете 68 и 69, където сега е един от двата входа за карето с десетки жилищни блокове и къщи. Когато сградата бъде построена, в карето ще се влиза и излиза само от едно място - улица „Кривина“ откъм ПЖИ. (Приложение 3)

 

2. Изграждане на пешеходен мост до бл. 67А. По протежението на река „Слатинска“ има изградени пешеходни мостове през равно разстояние, така че да бъдат свързани двете части на квартала. В карето на ул. Кривина има един пешеходен мост. Усеща се осезаемата нужда от още един пешеходен мост в близост до бл.67А. Това ще спести  1.5 км. обикаляне на слатинчани от района и ще предотврати инциденти при предприемане на опасно преминаване на реката през непригодни за целта места. За възрастни и трудноподвижни хора този преход е почти невъзможен през зимата. Изграждането на пешеходен мост е съгласувано с арх. Здравков, който потвърди, че може да бъде изграден и да дублира пътния мост, предвиден по кадастър. (Приложение 4)

 

Ако изграждането на инфраструктура в това каре не бъде включено в бюджета за 2020г., настояваме да се намери друг начин на финансиране, за да може да се реализират спешните две точки и работата по тях да започне през 2020г.

В какъв срок може да се реализира цялостното изграждане на инфраструктура в карето?

С уважение,

Жители и данъкоплатци на Район Слатина на СО

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Елена Генова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook