Вода за Шумен!

82795272_609816266467313_3153661637819367424_n1.jpg

Шумен е в кризисно състояние!


Без значение какво ни казват медиите - кризата е настъпила! Това, че към настоящия момент има вода е шанс. Това обаче може и най-вероятно ще се промени изведнъж!


Обществото трябва да знае истината. Вече не е време за решения, закъснели сме... Нужни са 10 милиона лева веднага, за да започне възстановяване на алтернативните водоизточници на Шумен!


Шуменци, не се успокоявайте, не четете глупости по медиите, а се ядосайте и защитете нашия град!

 

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

 

Аз, гражданин на Република България, гражданин на гр. Шумен настоявам:

1. Общински съвет Шумен, в качеството си най-висш орган на местно самоуправление, да защити гражданите на Община Шумен и да даде разрешение на Кмета на Общината да изтегли целеви заем в размер на 10 (десет) милиона лева. Средствата да бъдат използвани единствено и само за възстановяване на старите кладенци за водовземане на вода за питейно-битови нужди.

2. Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) чрез Министерски съвет (МС) да финансира целево и безвъзмездно в размер на 10 (десет) милиона лева Община Шумен. Средствата да бъдат използвани единствено и само за възстановяване на старите кладенци за водовземане на вода за питейно-битови нужди.

3. Общински съвет Шумен, в качеството си най-висш орган на местно самоуправление, да вземе решение и да създаде нарочна комисия като свой помощен и специализиран орган. Комисията да бъде задължена да наблюдава, анализира и контролира дейността на ВиК Шумен ООД.

 

Подписвам подписката по собствена воля и желание! Разрешавам да се използват личните ми данни за целите на подписката.

 

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Добромир Драев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook