с/о Планова, Варна и нуждата от осветление, водоснабдяване и канализация

В района на селищно образование "Планова" живеят целогодишно все повече семейства. Районът се урбанизира и развива, а липсата на базови комунални услуги става все по-належаща и касае все повече жители на Варна:

  • липса на улично осветление (такова има изградено само в началото на района);
  • има частично изграден път изцяло със собствени средства и материали на живущите;
  • електрозахранването е слабо и с променливо напрежение;
  • липсва водоснабдяване и канализация;
  • липса наименование на улиците;

Паралелно със събирането на подписи на хартия, моля за вашите електронни подписи и тук. Моля да разпространите петицията сред максимално повече жители на нашия район, включително и всички членове на семействата, обитаващи региона.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Стоян Стоянов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...