Срещу налагането на религиозни практики от Далечния изток, прикрити като мастер курсове!

ПЕТИЦИЯ       

подписана в знак на протест срещу налагането на религиозни практики от Далечния изток, прикрити под формата на обикновени курсове  

Скъпи братя и сестри, Обезпокоени сме от факта, че в нашето общество с хитри и прикрити ходове все по-дълбоко навлизат некотролирано религиозни обичаи от народи, чиято култура и начин на живот са далеч от нашите български бит и обичаи. Под формата на семинари за дишане, медитация или йога упражнения в България напоследък се сформират множество групи, които не декларират официално своята дейност, но тя, в противоречие с декларираното от тях, се оказва и свързана с религия. Тези групи прикрито работят като обикновени НПО и не подлежат на контрол от съответните институции – Дирекция „Вероизповедания”, Агенция за закрила на детето, МОН и др. Още повече, че такива канят на своите събития деца, тийнейджъри и множество хора, които изобщо не подозират за техните по-далечни цели, а институциите у нас отказват да приемат поради своето повърхностно разбиране на тематиката. В началото на Новата година една такава организация е поканила своя индийски гуру с името Шанкар да проведе масово рекламиран в момента „мастер клас“ по медитация. Нарочно не поставяме пред името му обичайно прибавяните към него титли „Шри шри рави“, понеже те се равняват на признаването на този обикновен религиозен учител от Далечния изток за жив светец и висш учител, както вярват неговите последователи. Желаем да предупредим всички вас, че практиките са организирани от фондация, чието име беше променяно през годините и тя се рекламираше като преподаваща изкуства, които ни учат да дишаме, да живеем и да сме щастливи. Ние ще се въздържим от точното й наименование, но няма да пропуснем да отбележим, че в резултат на тяхната дейност членовете й не постигнаха заветните си цели, затова пък плащат своите немалки такси. Голяма част от преминалите обученията им през последните години разбиха своите семейства и останаха да живеят в страхове и депресии, а някои дори платиха с живота си, вярвайки, че могат да победят чрез това своите ракови и други заболявания. Специалистите, които работят към различни центровете за изследване на религиозни движения, често са алармирани от пострадали и техни близки за негативните последствия, които тези практики са оказали в нечии животи. В отговор на това организаторите на тези събития настъпателно водеха своята пропаганда чрез средствата за масова информация и дори заведоха дела за клевета поради факта, че някъде от някого открито са били наречени с определението „секта“. Ние сме коректни в своята позиция и не желаем да звучим „хейтърски“. Не завиждаме за техните „успехи“, но страдаме поради нанесените от тази дейност щети на наши братя и сестри по вяра и кръв. Затова призоваваме всеки един от вас, наследниците на народните будители и непобедения през вековете дух на православния български народ, да разпространяваме тази петиция в знак на своето несъгласие с тази езическа дейност! Подпишете, разпространете, съхранете вярата и традицията! Предупредете своите близки!
Бог да пази България!  

80457196_2791009934295383_3970753340245016576_n2.jpg

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Апологети да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook