За подкрепа за осигуряване на ефективно и безплатно лечение за хората с опиева зависимост


До
Министерски съвет
Парламент на Република България
Столичен общински съвет
Министерство на здравето 

"Научно доказано е, че поддържащото лечение с метадон намалява и/или елиминира използването на незаконни упойващи вещества. Намалява престъпността, свързана с употребата на опиати, и позволява на пациентите да подобрят здравния си  и социален статус. В допълнение, осигуряването на поддържаща метадонова терапия намалява разпространението на инфекциозни заболявания, свързани с инжектирането на наркотици, като хепатит и ХИВ. Основните ефекти на метадона са облекчаване на наркотичния глад, подпомагане на въздържанието,  блокиране на еуфорията свързана с употребата на опиати. Установено е, че метадона е медицински безопасен и не съдържа седативни съставки.  Също така е приемлив за ползване от бременни жени пристрастени към опиатни вещества." 

 Карел Едуардс (ръководител на отдела за политика за борба с наркотиците към ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ на ЕС - 2003-2010г


 

 

Уважаеми съграждани,


обръщам се към Вас с молба да подкрепим пациентите на безплатната Метадоновата поддържаща програма (МПП) към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА), която е единственото по рода си специализирано лечебно заведение предлагащо безплатна здравна помощ на лица със зависимост към опиоидни наркотични вещества. Програмата беше открита през 1995 г. като отговор на разразилата се хероинова епидемия в страната. Благодарение на нея бяха спасени стотици животи, беше намалено разпространението на кръвнопреносими инфекции, намаля криминалното поведение, беше намалена употребата на улични опиати. Огромен брой хора успяха да изградят семейства, да започнат работа, да се преборят със зависимостта си към хероин и да станат пълноправни данъкоплатци.

През последните месеци пациентите на МПП бяха подложени на изключително унизително отношение  както от страна на представители на различни политически сили, така и от някои социални кръгове, което застраши ефективността на терапията им, а и самото им физическо съществуване. Програмата беше преместена в отдалечен район, което затрудни достъпа на пациентите до нея. В същото време те бяха подложени на преследване от страна на крайно десни групи; срещу тях бяха организирани протести, а Министерство на здравето валидизира подобни поведения, като не защити правото на пациентите си на лечението, което беше осигурено в медицинско заведение, подаде се на натиска и пое ангажимент отново да премества метадоновата поддържаща програма.

Ние настояваме за незабавно осигуряване на сграда, в която безплатната метадонова поддържаща програма към ДПБЛНА да бъде ситуирана и която да отговаря на световните добри практики за прилагането на терапията - да е достъпна, да гарантира сигурност на пациентите и ефективност на терапията - психологическа подкрепа, социално въвличане, стабилна подкрепяща среда и възможност за насочване за лечение и консултиране на пациентите по повод на различните им придружаващи заболявания. 

Осигуряването на терапията с метадон от страна на държавата, не анулира по никакъв начин, задължението ѝ да осигури и финансира всички останали доказали ефективността си практики за лечение на зависимости към психоактивни вещества, а е само базова нужда, на която спешно трябва да бъде намерен отговор.

В контекста на главоломното разпространение на новите синтетични наркотици, ние изискваме Република България да предостави и възможности за качествена терапия на всеки зависим човек, спрямо конкретните му нужди.

С уважение:
Юлия Георгиева
Председател на УС на
Център за хуманни политики

 

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Юлия Георгиева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...