паспортите за жилища и моторни превозни средства да са безплатни или за сметка на държавата

1) Всеки един притежател на жилищен имот плаща данък имот. След като държавата държи ТЯ да знае той в какво състояние е, обследването следва да бъде извършвано за нейна сметка - примерно от съответния строителен надзор на съответното кметство.

2) Всеки един автосервиз в който се извършва годишния технически преглад е признат с това му право, че е технически компетентен да прецени след оглед / трае над 30 минути/ дали съответното превозно средство е годно за движение или да го върне за отстраняване на дадени дефекти.Съответно всеки един такъв сервиз освен, че извършва този преглед и пепоръчки да ги и оформи в "Технически паспорт" - електронен.Това не би трябвало да струва нищо допълнително на собствениците.

 

Освен това е крайно време замерването на отходните газови на м.п.с. рабогещо на бензив и газ да се извършва при работа на двигателя та режим "газ" - с бензин собствениците само стартират м.п.с-то. 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Георги Кръстев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...