Кауза "Запазване и подкрепа на Пчелното царство"

Кралство Хармония обявява от 22.05.19 г. старта на събирането на подписи под петиция за защита на пчелите,която ще бъде внесена в Българския и Европейския парламент.

Всички европейски граждани ще могат да сложат подписа си под петицията за защита на пчелите в Европа.

В инициативата се настоява за:

-опазване на био разнообразието като приоритетна цел на европейската аграрна политика;

-забрана на опасните пестициди и драстично намаляване на средствата за растителна защита.

Надяваме се да съберем поне 1 милион подписа.

Ако тези условия бъдат изпълнени до 26.05.20 г.  исканията могат да бъдат представени за публично изслушване в Европейския парламент.

Кралство Хармония призовава всички, които искат да участват в каузата да подпишат петицията "Запазване и подкрепа на пчелното царство", която да бъде внесена и в Българския парламент, с което да ускорим процесите по взимане на решения.

Нашата кауза съвпада напълно с европейската гражданска инициатива "Спасете пчелите"!

Срокът за обработване на документите с подписите е 22.01.20 г.


Кралство Хармония,Юлия Забунова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Кралство Хармония,Юлия Забунова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или








Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...