Подписка против новоприетите от 23.07.19г. и предложените за обсъждане от 01.10.2019г. промени в Наредба номер 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Въпреки проведените разговори и заявката от страна на Министерството на здравеопазването за зачитане на правата ни и съобразяване с мнението ни във връзка с Наредбата, текстовете приети на 23.07.2019,както и предложените за обсъждане на 01.10.2019г., не само не отразяват мнението ни ,като част от лекарското съсловие, но и са в наш ущърб. Предвид това,че текстът на този нормативен акт определя до голяма степен протичането на немалка част от професионалния ни път и оказва значително влияние върху всички сфери на живота ни,ние студентите по Медицина, лекарите-специализанти, както и подкрепящите ни лекари-специалисти и членове на академичната общност, изразяваме острото си несъгласие с посочените по-горе текстове. 

Отношението на Министерството на здравеопазването по проблема, като проводник на държавата политика в сектора, доказва незаинтересованост относно мнението и проблемите ни и липса на желание за съвместна работа по тях.  Въпреки представените анализи, становища и предложения ( вх.н. 15-00-167/20.08.2019) и принципно съгласие с тях от страна на министерството, те не бяха взети предвид. Както приетите  промени към 23.07.2019,така и предложенията към 01.10.2019г, не са в наш интерес, написани са тенденциозно, реваншистко и в разрез с моралните норми на поведение към цяло едно поколение от лекари. 

Обидени,омерзени и ядосани сме от опитите исканията ни да се подменят и да се прокарат още по-закрепостяващи мерки спрямо българските лекари-специализанти и млади специалисти. Нелепо е подобни действия да се прокарват под надслова кадрова политика. В този вид т.нар. кадрова политика сигурно и безвъзвратно ще принуди младите кадри на лекарското съсловие да напуснат държавата и да търсят реализация в чужбина.

Настояваме за незабавно преразглеждане на целия нормативен акт и оформяне на изцяло нова концепция, при вземане предвид мнението на тези,които най-много ще засегне- студентите по Медицина- бъдещи специализанти и лекарите-специализанти.

Отказваме да бъдем представлявани от БЛС, болнични директори и други фигури,които доказаха,че не работят в наш интерес. Отказваме да се съгласим с лобистките текстове,облагодетелстващи академични фигури и работодатели. Отказваме исканията ни да бъдат подменяни.

Заявяваме твърдата си позиция и настояваме за незабавни мерки. Заявяваме готовност да потърсим правата си по всякакъв друг законов начин, в случай,че не бъдем чути. Настояваме за внимание по въпросите на емиграцията,която неминуемо ще последва поредния отказ да участваме в решаването на въпроси,които касаят живота,работата и ежедневието ни.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Александра Вълчева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...