Предложение за качествен демографски растеж

План, разработен от инжинер Марин Малашки, целящ качествен демографски растеж. Одобряването на този план има потенциал да създаде сериозна промяна в законите, промяна в полза на всички самоосъзнати граждани, които искат по-добри условия за живот в България. 

Предложение за качествен демографски растеж

1. Стъпаловидно увеличение на детските надбавки съобразно образованието на родителите.
2. Съобразно образованието на родителите да се определя броя на децата, на които се полагат детски надбавки.
2.1. На децата, които превишават този норматив да се дават помощи в натура.
3. Да се премахне критерия за доход на семейството.

Примерна таблица за детски надбавки ........

4. На децата, които са родени преди дори само единият родител да не е навършил 18 год. и 6 месеца, детски надбавки да не се дават.
5. В случаите, когато родителите им са с различно образование, определянето на детските надбавки и броя на децата, на които се полагат детски надбавки, да се извършва по следния начин:

Пример:
5.1. Единия родител – с по-ниско от средно образование
5.2. Другия родител – със средно образование

Детски надбавки: ½ (А + 1,5 А) = 1,25 А лв.

Брой деца, на които се полагат детски надбавки

½ (2 +3) = 2,5 деца (не се закръгля)

на третото дете се полага 0.5 x 1.25 А = 0.625 А лв.

Очаквани резултати:

1. Ще се увеличи процента на онази част от населението ни, от която зависи просперитета на България.
2. Включването на образованието като фактор за размера на детските надбавки ще предизвика и неграмотните родители да се погрижат за образованието на децата си.
3. Ще намали процента на онази част от населението, която няма обществен принос и разчита предимно на социални помощи.
4. Социално слабите родители ще оптимизират броя на децата си.
5. Образованието ще повиши социалния статус на бедните, в резултат на което ще се намали и престъпността.
6. Тази мярка ще предизвика завръщането на голяма част от младите българи и ще увеличи българския етнос в България.

18.11.2018 г. С уважение,

гр. Ловеч инж. Марин Малашки

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Марин Малашки да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook