ЗА БЕЗОПАСНА МОБИЛНА МРЕЖА

FB_TEMPLATE_RESSWEB_MAIN1.png

Уважаеми приятели!

Нека да спрем опитите за отмяна на контрола при изграждане на базовите станции - антени на мобилните оператори!

Ние считаме за необосновани и неаргументирани предложенията да не се одобряват инвестиционни проекти и да не се издава разрешение за строеж, включващ в себе си антенни съоръжения, фидери и контейнер или помещение с технологично оборудване и е източник на електро-магнитни (нейонизиращи) лъчения.

Последното създава изключително висок риск от опасно въздействие върху живота и здравето на хората и околната среда! 

Именно заради това изграждането на базови станции, без надлежно изготвени от проектанти, притежаващи необходимата проектантска правоспособност, и одобрени от компетентния орган строителни книжа(инвестиционни проекти и разрешение за строеж) ще увеличи този риск многократно!

Благодарим предварително за отговорността и разбирането да подкрепите нашето искане за корекция на действието на "отговорните фактори"!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам ОТГОВОРНА МРЕЖА да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook