Да подобрим условията за кандидатстване и получаване на студентска стипендия в МУ-София.

ДО РЕКТОРА НА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

ПРОФ. Д-Р В. ЗЛАТКОВ

 

Уважаеми проф. д-р Златков,

С настоящата петиция искаме да Ви уведомим за нередности по отношение на кандидатстването за стипендии за летен семестър на учебната 2018/2019 година.
Студентското общество, представено в тази подписка се обедини около следните основни точки:

- Процедурата по кандидатстване за стипендия по успех не е в полза, а е в ущърб на студента.

- Да се разграничат стипендиите по успех от социалните стипендии.
- Да се промени процедурата, като се създаде отделна категория „стипендия по успех“, за която се кандидатства само чрез успех без необходимост от предоставяне на документи за доход на родители. *Чрез подписване на декларация за участие във формулата за класиране с единица (еквивалентно на висок доход на ограничението за доход) кандидатстващият се съгласява да участва в класирането с единица във формулата.
- да се създаде категория „стипендия по успех и доход“, в която да има възможност да се допълват документите за кандидатстване в периода за разглеждане на документите за стипендия, тъй като често възникват липсващи документи извън сроковете за кандидатстване, което изключва голям брой от кандидатите.
- да не се намалява бройката на получаващите стипендии студенти.
- да не се ограничава правото на студентите редовно обучение, без значение дали са държавна поръчка или платено обучение за участието им в класиранията за стипендии.

Настоящия текст е публикуван като петиция и ще бъде входиран в кабинета на Ректора на МУ-София. Студентското общество в МУ-София е готово да излъчи представители на настоящите искания за дискусия с отговорните звена на университета. Моля да се свържете с нас на посочения имейл адрес: medstudentssofia@abv.bg .

Въпросът е повдигнат пред Факултетното студентско представителство към МФ и пред председателя на СС. Считаме липсата на становище от СС като неизпълнение на посредническата си роля между студентската общност в университета и Ректората на МУ-София, което наложи създаването на настоящата петиция.

Подписалите се студенти могат да дават предложения чрез полето за коментар в петицията. Те ще бъдат взети предвид в обсъжданията с ръководството. 

 

С уважение,                                                                              Дата: 10.04.2019г.

Студенти от МУ-София.

 


студенти от МУ-София    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам студенти от МУ-София да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...