СТОП НА КАРИЕРАТА В БЕЛАЩИЦА

39959144_1919644604763338_2759913772154880000_o.jpg

 

До Президента на Република България

До Генерална дирекция „Околна среда“ Европейска комисия  

До Министър-председателя на Република България

До Министерски Съвет на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Омбудсмана на Република България  

Уважаеми дами и господа,

От март 2018г.  в населените места Белащица, Гълъбово, Брани поле, Брестник и Марково един проблем тревожи населението, а именно входирано инвестиционно намерение за разширяване на концесия за добив на инертни материали на кариера с. Белащица. Ние жителите на Белащица и съседните села се организирахме, създадохме инициативни комитети, проведохме няколко мирни протеста, информационни срещи с местни власти и представители на отговорните институции. Направихме подписка и я изпратихме до всички институции. Общински съвет при Община Родопи-Пловдив подкрепи исканията ни , като гласува Декларация в подкрепа и възложи на Кмета на общината да предприеме необходимите действия. И все още няма резултат!

Това е петиция за:

·         Спиране работата на кариерите над с.Белащица

·         Поставяне на пътни неравности, знаци, скоростни камери и пешеходни пътеки на обходен път в Белащица, който вече не е обходен, а пресича селото

·         Поставяне на измервателни станции за замерване на въздуха в района на кариерата и в селото

·         Спазване на концесионния договор по отношение на концесионната площ и рекултивационни мероприятия.

·          Присъствие на КАТ и ДАИ на пътя за кариерата.

·          Поставяне на ограничителни знаци за движение на тежкотоварни автомобили в почивните дни, а в работните такива с фиксирано работно време.

·          Опазване живота и здравето на населението, околната среда и водите.

 

Сдружение "Форум Активни Граждани и Демократично Общество"

СНЦ"ФАГДО"