Гражданска инициатива, срещу некачествения въздух в град Пловдив

Гражданска инициатива срещу мръсния въздух в Пловдив

 

До кмета на град Пловдив г-н Иван Тотев

 

До председателя на Общински съвет - Пловдив г-жа Савина Петкова

 

 

Уважаеми г-н кмет, 

 

Уважаема г-жо председател, 

 

 

С тази петиция, гражданите на Пловдив, изразяваме желанието си да дишаме чист и добър въздух. Качественият контрол е едно от средствата, чрез което се постига чиста среда на живот. От друга страна, замърсеният въздух влиае върху всички жизнение функции на човешкия организъм. Едни от най-честите заболявания причинени от вредните емисии са: инсулт, инфартк, астма, рак на белите дробове, високо кръвно налягане и много други. 

 

Очевидно, предприетите от Община Пловдив стъпки не водят до желаните резултати и тази година Пловдив бе класиран в ТОП 10 на градовете с най-мръсен въздух в Европа. Колкото и да се опитва местната власт да отрече проблема и да ни убеди, че резултатите са в нормата, то ние виждаме огромното количество димящи комини, от които ежедневно се бълват вредни за здравето ни частици. Фактът, че едно от водещите заболявания при децата е бронхиалната астма е достатъчно красноречив за отровата, която ежедневно трябва да поглъщаме. Нередки са и случаите, в които се изгарят немалки количества гуми, жици, полиетилени и други, а полицията и общинските власти нехаят и даже не се отзовават на гражданските сигнали. 

 

Именно поради факта, че не виждаме адекватни мерки и опити за справяне с този сериозен проблем, ние предлагаме десет стъпки, чието въвеждане от една страна би довело до подобряване качеството на атмосферния въздух, а от друга ще даде възможност за предоставяне на действителна и прозрачна информация за състоянието му. 

 

Нашите предложения са: 

 

  1. Данъчни облекчения за физически и юридически лица, които се отопляват чрез зелена енергия и/или газ.
  2. Данъчни облекчения за строителни фирми, които изграждат сгради, отопляващи се чрез газ и/или зелена енергия.
  3. Стриктно спазване на правилата за чистотата и обезпрашаване на различните строителни обекти в града ни и машините, които извършват дейност там.
  4. Поставяне на датчици за мониторинг на повече места в Пловдив, чрез засилено сътрудничество между Националната система за мониторинг на околоната среда и Air info. По този начин ще се оптимизира системата, която следи за наличието на финни прахови частици (ФПЧ) и визуализирането на данните. 
  5. Увеличаване на зелените площи и по-активно залесяване на вече съществуващите
  6. Организиране на ежемесечни кампании за събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) в район “Северен”, “Източен”, “Тракия” и “Южен”, а не както до сега два пъти годишно, само в район “Северен”.
  7. 24-часов режим на работа на органите, следящи за спазването на наредбата за опазване на околната среда (Раздел VI - Опазване чистотата на атмосфериния въздух) в районите, който са най-големи замърсители на въздуха и често стават злоупотреби, а именно кв.Тодор Каблешков (Шекер махала), кв. Харман махала, кв.Столипиново. 
  8. Изграждане на директна линия, на която гражданите могат да подадат сигнал за палежи на автомобилни гуми, електрически кабели, полиетиленови, пластмасови издели и други подобни, както и по-сериозни замърсявания на околната среда. 
  9. Сътрудничество между органите, следящи за спазването на наредбата за опазване на околната среда и МВР-Пловдив, с цел по-бърза и ефективна реакция срещу подадените от гражданите сигналите и санкционирането на нарушителите.
  10. Стимулиране на по-активно използване на градския транспорт от страна на гражданите с цел по-малко използване на лични автомобили. Това може да бъде постигнато чрез намаляване на цените на автобусните билети и по-добра логистика на самите автобусни линии.

 

Настояваме кметът на град Пловдив - Иван Тотев и председателят на Общински съвет - Пловдив - Савина Петкова обективно да преценят изложените доводи и предложения и да вземат спешни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в града ни. Редно е да осигурите на гражданите и гостите на града ни възможност да дишат спокойно, без риск за здравето им. 

 


Движение България на Гражданите - Младежи    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Движение България на Гражданите - Младежи да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook