За провеждане на Референдум за чиста околна среда в община Русе

лого_референдум1.jpg

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ, ПРЕДИ ДА ПОДПИШЕТЕ!

Подписвайки петицията, ние подкрепяме провеждането на местен референдум, на територията на Община Русе, с допитване по следните въпроси:

ВЪПРОС 1 : Искате ли Общински съвет- Русе, да приеме нормативен акт за опазване на околната среда и здравна защита, съдържащ безусловно следните изисквания, за работа на територията на община Русе:

  1. Забранява се, експлоатацията и строителството на инсталации, които отделят в атмосферата емисии на вредни вещества, прах или миризми.
  2. Забранява се горенето на отпадъци и извличане на вторични суровини чрез изгаряне.
  3. Забранява се строене и ремонт на улици, тротоари, алеи и детски площадки с материали, които при температура 60 градуса по целзий отделят вредни вещества.
  4. Горните изисквания са задължителни за всички инвестиционни проекти, за издаване на разрешителни за строеж и АКТ16 за инсталациите.
  5. Община Русе, създава и води публичен регистър на всички отделяни вредни вещества и миризми на територията на община Русе, съдържащ: вид инсталации, количества вредни вещества и местонахождение.
  6. Община Русе създава и поддържа станция за денонощен мониторинг на всички регистрирани инсталации. Данните се събират непосредствено във всички комини, вентилации, врати прозорци и капаци, на помещенията в които се намират инсталациите. Включването на всички регистрирани инсталации е задължително условие за строежа им и издаване на АКТ 16. Резултатите са достъпни публично и в реално време на сайта на общинната.
  7. Забранява се резитбата на здрави дървета и на клони от здрави дървета, без изричното съгласие на най-близо живущите до тях.

 ВЪПРОС 2 : Искате ли, около производствените и индустриални зони, да бъде изграден зелен пояс от многогодишна растителност?

ВЪПРОС  3 : Искате ли, дейностите: озеленяване и поддържане на зелените площи; почистване на обществените места; сметосъбиране;  сметоизвозване; ремонт, реконструкция и строителство на общинска собственост, да се извършват само от община Русе, без възлагане на други изпълнители?

ВЪПРОС 4 : Искате ли, пречистването на питейната вода в община Русе, да се извършва по метод, изключващ ползването на хлор и хлорни съединения?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО: Изискване на закона е подписката за провеждане на референдум, да бъде подписана на хартиен носител. Същата, задължително съдържа ЕГН и постоянен адрес в Община Русе.

Екипът по организацията на референдума, ще покани всички подписали тази петиция, чрез посочения от Вас имейл или телефонен номер, да се подпишете в официална бланка за провеждане на референдума.

Това ще стане в периода между 5-ти и 10-ти януари 2019г. , и ще Ви бъдат съобщени мястото и времето, където може да се подпишете.

Тези от Вас, които искате да помогнете със събирането на подписи от съседи, близки и познати, в полето "Желаете ли, да събирате подписи?", попълнете "ДА". Представител на екипа по организацията на референдума,  ще се свърже с Вас и ще ви предаде бланка за събиране на подписи. Всяка бланка съдържа 10 подписа. Подписи ще се събират до 20 януари 2019 година.

Ако вече сте се подписали върху бланка за провеждане на референдума, в полето " Подписали ли сте се, вече, върху бланка?" попълнете "Да".

Сърдечно благодарим на всички, които се подписвате за провеждане на референдума!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Boiko Nikiforov да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook