НЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО И НА ЗЕЛЕНИТЕ ТЕРЕНИ МЕЖДУ БЛОКОВЕТЕ НИ В ЦЯЛА СОФИЯ !

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До Столичен общински съвет

До Кмета на град София

До Всички медии в България

До Цялата българска общественост 

 

Ние, долуподписаните граждани на Република България /район Овча купел/, сме крайно обезпокоени от масовото презастрояване и на зелените площи между сградите ни при комплексно застрояване в жилищните ни квартали, в следствие на засиления частен инвеститорски интерес, породен от изграждането на метрото - удобния масов градски транспорт .  

 

НЕ искаме бетонно гето!

ИСКАМЕ здравословни условия на живот в нашата Европейска Столица!  

 

Искаме СТРОГО спазване Конституцията на Република България, Всеобщата декларация за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз!    

Искаме и настояваме да се запазят предвидените терени отредени за ОДЗ-та (Детски градини), училища, улици, паркинги и обслужващите ги алеи, тротоари, водни и озеленени площи (паркове, градинки, детски и спортни площадки и др.) !

Искаме изработване в кратки срокове на Подробен устройствен план на района и неговото обществено обсъждане.

Искаме да спрете да неглижирате възраженията, сигналите, жалбите и протестите ни, защото сте избрани от народа, господа общински чиновници.

 

Защото нашите и вашите деца живеят и ще живеят тук, в България.  

 

ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ,

Подписвайте и споделяйте тази петиция, за да достигне до тези, които са длъжни да запазят зелени градовете ни ! 1212126.jpg

12110.jpg


Инициативен комитет „ОБЕДИНЕНИ ОК„    Свържете се с автора на петицията