Петиция против ежедневното обгазяване с остри задушливи, дразнещи и неприятни миризми (отровен газ сероводород)

Ние, жителите на Община Разград, сме категорично против продължаващото  ежедневно обгазяване с остри задушливи, дразнещи и неприятни миризми (отровен газ сероводород). Настояваме всички отговорни европейски, държавни и общински институции, в рамките на своите правомощия, да установят с категоричност кой е източника на миризмите и да разпоредят незбавно прекратяване на дейността му и на този геноцид над нас и децата ни. В противен случай сме готови и ще преминем към ефективни протестни действия до окончателното решаване на проблема.


Жители на Община Разград    Свържете се с автора на петицията