За промяна на чл 21 от Наредба за обществения ред Варна

Къде да разхождаме кучетата си във Варна? Къде можем да ги пускаме да потичат свободни?

Във всеки нормален град, такива места са т.н ,,кучешки площадки"-обособени със заповед за целта общински терени. Във Варна също има такива, но според чл.21 ал.3 на Наредба за обществения ред, собствениците на домашни любимци /кучета/ нямат това право и следва да бъдат санкционирани.Което и се случва нееднократно на обособена със заповед заповед 201 от 15.10.2012 г. на кмета на Район Младост за кучешка площадка! Глобата е в размер на 100лв. 

Куриозно собствениците на домашни любимци нямат право да пуснат кучето си да потича и поиграе с други кучета, дори и на оградените и оборудвани кучешки площадки.  

За да се прекрати това беззаконие и нелогично прилагане  от престарали се общински служители на Наредба за обществения ред на гр.Варна, предлагаме промяната и в чл.21 ал. 3.

Съществуващ текс :

,,чл.21 ал.3 Да разхождат кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло  над 10кг. и агресивни кучета с намордник. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни."

Видимо от текста, собственик на куче, играещо на оградена кучешка площадка, също подлежи на санкция. 

Предложена промяна на текста:

,,чл.21 ал.3 Да разхождат кучето си с нашийник и повод,  с изключение на местата определени за разходка на кучета или обособени като ,,кучешки площадки". Агресивните кучета да са с намордник. 

Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни."

Подкрепете ни да променим една безумна Наредба, според която във Варна, никъде нямате право да пуснете кучето си да потича и поиграе с други кучета, дори и на оградените и оборудвани кучешки площадки. И с която определени служители на звено Контрол и регстрация спекулират и налагат глоби на хора, пуснали кучетата си да потичат на определени с кметска заповед кучешки площадки.

В допълнение сегашната наредба не е съвместима и противоречи на Закона за ветеринаромедицинската дейност, по конкретно по глава 7 „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ” чл.150 Собствениците и гледачите на животни, както и управителите на животновъдни обекти са длъжни да: т.2 осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му: б) необходимото пространство и свобода на движение;

 


И. Василев, Екатерина Атанасова и група граждани редовно глобявани на кучешка площадка    Свържете се с автора на петицията