За хуманни методи на обучение на студентите по ветеринарна медицина

vet-banner2.pngЗАБЕЛЕЖКА: След разговор със студентите, петицията е обновена. Те редактираха своите искания към Ректора, които вече не включват допълнителни учебни животни.

——————————————————————

Студентите от факултет Ветеринарна медицина към Лесотехнически университет сигнализират за липса на нормални условия за обучение и злоупотреби с животни в обслужващо звено на университета УОП - Враждебна. Ето какво пишат в петиция към ректроа:

[Две крави, един кон и едно куче] се използват за обучение на студентите от трети, четвърти и пети курс по три различни дисциплини - пропедевтика на вътрешните болести, пропедевтика на хирургичните болести, акушерство и гинекология.

За тях не се полагат достатъчно грижи и те са във влошено общо състояние вследствие на постоянната им експлоатация за провеждане на клинични прегледи и процедури, които по принцип са рутинни и неинвазивни.

Можете да си представите какво би се случило, ако в рамките на два дни, над 60 студенти трябва да правят ректално изследване само на две крави или пък 20 - 30 студенти да вземат кръв от едно куче. Това е физически невъзможно за животните и по-голямата част от студентите се отказват от възможността за малкото практика, по време на своето следване, от морални съображения за животните.

Ние сме бъдещите ветеринарни лекари на България и мислим, че добрата практическа подготовка е изключително важна за нашата професия. Нека обаче тя бъде провеждана в нормални условия и методи, подобаващи на ВУЗ в държава членка на Европейския съюз, през 21ви век и с хуманно и етично отношение към животните.

Не сме по-малко студенти от колегите си в другите специалности от този университет и ще настояваме за подобряване на учебната ни среда.

 cow1.jpg

Ние, стопаните на животни, който ще ползват услугите на същите бъдещи ветеринари на България, питаме Ректора на Лесотехнически университет:

 

Защо обучението на студентите по ветеринарна медицина се прави върху опитни животни? 

Защо за тези животни не се прилагат достатъчни грижи?

Няма ли достатъчно болни животни, на които студентите биха могли да помагат, докато се учат?

Защо бъдещите ветеринари, решили да посветят живота си на това да помагат на животни, са принудени да бъдат свидетели на ненужното им страдание и да участват в експлоатацията им по време на обучението си?

 

Предполага се, че повечето хора, които преследват кариера във ветеринарната медицина го правят, защото искат да се грижат и да помагат на животните. Парадоксално е да се очаква от учениците да изпълняват болезнени и медицински ненужни процедури върху живи животни. По тази причиниа, много от студентите се отказват от практика по етични и морални съображения за животните.

  

Как тогава ще се научат да работят с животни? 

 

 suture-pig1.jpgsuture1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 21 век е възможно студентите да придобият необходимите умения да станат ветеринарни лекари, без да навредят на нито едно животно, и без да се притъпява състраданието им към животните. По цял свят съществуват програми, посветени на хуманното ветеринарно образование, които използват симулационната технология, позволяваща на учениците да усъвършенстват уменията си, без да причиняват страдание на никого. Технологията варира от сложни симулатори за виртуална реалност до сравнително прости устройства, като например комплекти за хирургически шевове, които позволяват на студентите да развият сръчност и да усъвършенстват уменията си чрез повторение. Много от системите за преподаване без животни осигуряват предимства, които употребата на животни не може да предложи, като например повторяемост, способност да предлагат подробна обратна връзка на ученика и адаптивност към специфичните учебни стилове на учениците. Можете да прочетете повече за ефективността на методите за хуманно ветеринарно преподаване и конкретни продукти, тук: http://vri.cz/docs/vetmed/57-7-325.pdf

Разбира се, както студентите по хуманна медицина имат нужда от контакт с истински пациенти, така и студентите по ветеринарна медицина се нуждаят от контакт с живи животни. В програмите за ветеринарно обучение чрез хуманни методи, студентите придобиват клиничен опит като имат възможността да наблюдават и асистират ветеринари в лечението на животни, които имат реални здравословни проблеми и ще получат помощ от лечението. Някои учебни заведения създават партньорства с местните приюти за животни, което позволяват на студентите да обслужват животните както и да асистират в кастрациите.

 vet-students-shelter.jpg

Множество пороучвания, сравнили учебните резултати на студенти по ветеринарна медицина, обучавани чрез хуманни и нехуманни методи, категорично сочат, че хуманните методи дават по-добри резултати. В 9 от 11 проучвания, публикувани от 1989 до 2006, над 90% демонстрират по-добри или еднакиви резултати чрез употребата на хуманни алтернативи. (1)

 

Призоваваме Ректора на Лесотехническия университет да осигури съвременни, хуманни методи за обучение във факултет Ветеринарната медицина и да замести жестоките практики, използващи живи животни с етични алтернативи.

 

Настояваме незабавно да бъдат осигурени нужните грижи и условия за живот за двете крави, кобилата Мая и кучето Найден, и да бъдат прекратени инвазивните, физически невъзможните за тях процедури.

 

Апелираме студентите да подкрепят тези искания и да поискат от ЛТУ конкретни мерки за подобряване на учебните условия чрез хуманни методи на обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Още инфо за хуманните методи във ветеринарномедицинското образование:

(1) https://pdfs.semanticscholar.org/d0cb/e79a494da94c6f283948bded7fd3a858c90e.pdf

- http://www.hsvma.org/resources#objecting_harmful_animal_use

- http://www.humanelearning.info/resources.html

- http://www.aavmc.org/

- http://www.interniche.org/