ПРОТИВ ЦЕНИТЕ НА ВСД И РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ САНКЦИИ В НРД 2023-2025

1.ПРОТИВ ЗАЛОЖЕНИТЕ АБСУРДНО НИСКИ ЦЕНИ НА ВСД ЗА СИМП В НРД 2023-2025, ПОДПИСАН ОТ БЛС, НЗОК И МЗ. НЕДОПУСТИМО Е ЗАЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ДЕЙНОСТИ,ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО И СКЪПОСТРУВАЩА АПАРАТУРА,ДА СА ПО-НИСКИ ОТ ЦЕНИТЕ НА АМБУЛАТОРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ. ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ ТОВА ЩЕ Е ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ НА ЧАСТ ОТ КОЛЕГИТЕ В СИМП С НЗОК ЗА ВСД,ДЕМОТИВАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,ВЛОШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ,УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОПЛАЩАНИЯТА В ПОСЛЕДНАТА ОТ ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА,УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТОКА ОТ АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ КЪМ ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ  И В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ. ПРЕДЛАГАМЕ ДРАСТИЧНО ДА СЕ ПОВИШАТ ЦЕНИТЕ НА ВСД КАТО СЕ ОТЧИТА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО(ЦЕНА НА АПАРАТ,АМОРТИЗАЦИЯ, КОНСУМАТИВИ), КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛЕКАРЯ, ВРЕМЕТО НУЖНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА. ИЛИ РАЗРЕШАВАНЕ НА ДОПЛАЩАНЕ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТА ЗА ВЪПРОСНАТА ДЕЙНОСТ(В ОПРЕДЕЛЕНИ РАМКИ) ПРИПОМНЯМЕ,ЧЕ ЦЕНИТЕ НА ВСД НЕ СА АКТУАЛИЗИРАНИ ОТ ГОДИНИ И ЧЕ НЯМА СТРУКТУРИ, РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И СПОРЕД ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, КАКВИТО СА И ЛЗ, КОИТО ДА РАБОТЯТ БЕЗ ПЕЧАЛБА ИЛИ НА ЗАГУБА.ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ В НРД 2023-2025, В ЧАСТТА ЗА ВСД, ГАРАНТИРАТ ИМЕННО ТОВА. 2.ПРОТИВ НЕСЪРАЗМЕРНИТЕ ФИНАНСОВИ САНКЦИИ, СПРЯМО ЦЕНАТА,КОЯТО ЗАПЛАЩА НЗОК ЗА  ДЕЙНОСТТА. СПОРЕД НРД ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИМП МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ 15 ЛВ ЗА ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД И ДА БЪДЕ САНКЦИОНИРАН ОТ 50ЛВ ДО 150 ЛВ ПРИ ПЪРВО НАРУШЕНИЕ И ДО 300ЛВ ЗА ПОВТОРНО НАРУШЕНИЕ, ЗА ВСЕКИ РЕГИСТРИРАН ПРЕГЛЕД(ДО 20 ПЪТИ НАД СТОЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ). НАСТОЯВАМЕ  ФИНАНСОВИТЕ САНКЦИИ В ЧАСТТА ЗА ИМП ДА БЪДАТ КОРИГИРАНИ И БЪДАТ  СЪРАЗМЕРНИ СПРЯМО ЦЕНАТА, КОЯТО ЗАПЛАЩА НЗОК ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Якуб Делиибрямов ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...