ПОДПИСКА СРЕЩУ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОТНОСНО БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

Подписката е част от Отворено писмо до Община Плевен, с което изискваме  отговори на въпроси и предоставяне на документация, както и предприемане на конкретни мерки. 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО  

До Георг Спартански

Кмет на град Плевен

До Мартин Митев

Председател на Общински Съвет, гр. Плевен

До Павлина Иванова

Началник отдел „Екология“

До Медиите  

От Граждани на град Плевен  

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка със зачестилите ухапвания на граждани от безстопанствени кучета на територията на град Плевен и в частност в района около бул.“Скобелев“ и продължаващото бездействие на Община Плевен по изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, задаваме следните въпроси и изискваме достъп до свързаната с тях документация:            

1. Какви конкретни действия предприе Община Плевен във връзка със задължението си за овладяване на проблема с безстопанствените кучета, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните?

2. Защо Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Плевен е все още със статут на Проект от 2014 г.? Община Никопол, например, има приета такава от 2015 год.  

3. Колко жалби и искови молби са подадени срещу Общината във връзка с ухапвания от безстопанствени кучета?

4. Колко безстопанствени кучета има на територията на град Плевен и има ли актуален регистър, в който да се вписват те, а също и манипулациите, които са им извършени?

5. Какви са специалните мерки, предприети от Общината за защита на гражданите от агресивните безстопанствени кучета?  

Моля да ни бъдат предоставени копия на следните документи:  

1.      Копие от Отчет за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и План на Община Плевен във връзка с изпълнението й, който би следвало да е внесен до 1 март 2018 г. до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните?  

2.      Списък на сключените от Община Плевен договори с ветеринарни амбулатории, и копие от тях, както и регистър на извършените в тях кастрации, обезпаразитяване и ваксиниране срещу бяс на безстопанствените кучета.               В случай, че не получим изискваната документация в законовия срок, същата ще бъде изискана по реда на Закона за достъп до обществена информация.