Искаме незабано спиране изсичането на дърветата в Русе

Ние сме против изсичането на дървета в Русе и некадърното им окастряне!

Искаме живи и красиви дървета!

Спрете обезобразяването на дърветата!

Искаме РИОСВ да изпълни нормите за задължителена оценка за въздействие върху околната среда, когато са отсечени повече от 20 дървета! (съгласно чл.21 на Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност)

Искаме кмета да спре да дава разрешения за отсичане на дървета в Русе!

Искаме наказания за всички, които секат дървета в Русе, без разрешение!

 

Петицията изпращаме до:

До кмета на гр. Русе

До Директора на РИОСВ

До Областен управител на област Русе

До Министъра на околната среда и водите