Против изменение и допълнение на действащата наредба за прием на ученици в първи клас на общинските училища в Сливен

Против изменение и допълнение на действащата наредба за прием на ученици в първи клас на общинските училища в Сливен и попадане на кв. "Надежда" централен район. По сега действащата наредба ромска махала се приема за граничен на другите район и децата от там имаха 10 точки по-малко от тези, които живеят в центъра, при кандидатстването в най-предпочитаните учебни заведения. Изготвяне на критерии, които да вземат предвид спецификата на Сливен, а не на София относно предимството на постоянен или настоящ адрес. То може да се ползва, ако той не е бил променян през последните над 3 години, а не както е сега – от началото на текущата година. А в нашия случай пак осигурява максималния брой точки на деца от „Надежда", дори пред тези, чиито родители живеят в центъра.