Връщане на работа на учителя Ангел Грънчаров

До г-жа Иванка Киркова - Началник на РИО в Пловдив

До г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката

 

ИСКАНЕ

от група граждани

Госпожо Началник, Господин Министър,

Следим от години ситуацията в пловдивската ПГЕЕ и по-точно конфликта между директорката Стоянка Анастасова и учителя по философия и гражданско образование Ангел Грънчаров. Висшестоящите длъжностни лица и инстанции са уведомени за всичко от самия учител, но те години наред не реагират ефективно и затова е крайно време да се намесим и ние, гражданите.

В същината на конфликта не е трудно да се вникне. По наша преценка на госпожа Анастасова липсват някои качества за управление в съвременни условия, а именно диалогичност, гъвкавост, умения за общуване и толерантност към чуждо мнение. Едно "Умолявам ви да не описвате в блога си събитията в училището!" и  осигуряването на условия за дебат вътре в самата училищна общност биха предотвратили нуждата от нагласени проверки, купища доклади, предложения и жалби на г-н Грънчаров и биха направили безпредметно двукратното уволнение не само на дългогодишния титулярен учител по философия в ПГЕЕ, но и на съпругата му, в крайна сметка биха спестили тежки съдебни дела, хиляди левове обезщетения за незаконни уволнения, плащани от бюджета на училището, а всъщност и от нас, данъкоплатците. Съдът не е място, където може да се реши въпросът дали учителят се справя с работата си.

Разбира се, в цялата тази история до голяма степен играят роля и противоположните политически възгледи и ценности на г-жа директорката и на г-н Грънчаров, вероятно е налице завист спрямо постигнатото от него, а нищо чудно и страх  от промяна или загубване директорския пост, но основна причина според нас е липсата на комуникативни умения у споменатата директорка, в което се уверихме лично при посещенията си при нея.

Поради това ние, гражданите, не можем да се примирим с крещящата несправедливост и с беззаконието, изразяващо се в това, че един талантлив, нестандартно мислещ и толкова необходим в процеса на промените в образованието учител да бъде изхвърлен като ненужен от системата и оставен без работа близо 3 години. Г-н Грънчаров фактически е лишен от правото да упражнява професията си поради фалшификацията на директорката, набедила го за "некадърен" само защото не сервилничи пред нея и защитава законните си права. Рано или късно това безпрецедентно своеволие, тази недопустима злоупотреба с власт трябва да бъде наказана. Но, за жалост, страхът и отровната психологическа и нравствена атмосфера в училището са толкова напреднали, че се стига дотам дори и съдът да е подвеждан чрез нагласени компромати и лъжесвидетелства.

Припомняме Ви, че г-н Грънчаров два пъти беше уволняван по крайно обидния за него параграф „липса на качества да бъде учител”. При първото съдебно дело заповедта за уволнение бе отменена от триинстанционен съд, сега се води второ, напълно аналогично съдебно дело. Синдикатът на работодателите от образованието към КНСБ успя да организира  двукратното уволнение и на неговата съпруга Дарина Грънчарова, начален учител и учител по английски език, с две магистратури.

Излишно е да споменаваме, че лицата, които си позволиха тези репресии, съвсем игнорираха тежкото сърдечно заболяване на Грънчаров, влошено  в резултат на безжалостните репресии над него и съпругата му.

Ангел Грънчаров е учител, от години поддържащ свои образователни блогове, в които разглежда най-актуалните проблеми на образованието. Той фактически си е изградил една голяма и активна образователна виртуална общност, част от която сме и ние. Той така или иначе непрекъснато учителства чрез модерните технологии – и това всеки интересуващ се може да установи сам. Има напълно свободен достъп до неговите книги и учебни помагала, до издаваните от него списания и вестници (освен в хартиен вариант те имат и онлайн-издания). Поради това ние се осмеляваме да се противопоставим на мнението на директор, инспектор, ако трябва и на съд.

Периодическото му изгонване от образователната система го ощетява и морално, и психически, и финансово, а нас, българските граждани, лишава от възможността нашите деца и внуци да се ползват от неговите способности – за осъществяване на истински качествено, съвременно и пълноценно образование на младите хора. Ние, негови колеги, родители и ученици, граждани имаме нужда от този учител,  не следва нашето мнение да бъде пренебрегвано. Затова категорично заявяваме, че няма да позволим самозабравили се бюрократи да пречат на образованието и личностното развитие на нашите деца и внуци; по тази причина настояваме:

1.) Считаме за напълно основателно и възможно в най-кратък срок да проверите и да дадете пълна гласност пред обществеността относно това на колко места в Пловдив и в областта хора без необходимата  квалификация преподават философски учебни дисциплини.

2.) Като длъжностни лица на висока позиция сте длъжни да поемете по избран от Вас начин цялата отговорност за произвола и беззаконията на директорите на пловдивските училища, вършени пред очите Ви – включително и на тези, които отказаха да назначат г-н Грънчаров на овакантени учителски места, за които той три години безуспешно кандидатства.  

3.) Като се има предвид гореизложеното и като се изхожда най-вече от неоспоримите качества и заслуги на г-н Ангел Грънчаров очакваме най-после да излезете от ролята си на пасивни и безразлични наблюдатели, да поемете отговорността си за случващото се и да поправите причинената му несправедливост като намерите и предложите работа на г-н Ангел Грънчаров и то на достойна, отговаряща на високата му квалификация длъжност.

4.) Общо вече 3 години Ангел Грънчаров бе лишен от преподавателски права заради капризите на директорката Стоянка Анастасова. Тъй като Вие допуснахте това да се случи, даваме ви възможността да се реванширате като го допуснете до конкурс за директорски пост в някое подходящо училище. (Доколкото ни е известно, в Пловдив има доста училища, чиито директори са на пенсионна възраст)

5.) Настояваме за незабавно прекратяване на политически мотивираните преследвания в образователната сфера, а също така за спиране политическите назначения на учители и директори.

Очакваме не формален, а действен и основателен отговор на нашите категорично истинно мотивирани и справедливи искания в определените за това законни срокове. Очакваме най-после да видим лъч светлина в тунела на непрокопсалото и дълбоко замръзналото в дебрите на тоталитаризма българско образование.

Решително настояваме да съдействате и да осигурите, според безсъмнените си възможности на висшестоящи ръководители в сферата на образованието, работа и живот за учителя и философа Ангел Грънчаров и за неговата съпруга!

Участвали в подготовката на този документ и най-напред подписали:

1. Мария Стойчева Василева

2. Владимир Маринов Петков

3. Томи Иванов Томев

4. Никола Марков Ташев

5. Цветан Николаев Ташев

6. Явор Лилянов Ганчев

7. Виолета Василева Чинчева

8. Галина Маркова Герзилова

9. Сашко Ангелов Павлов

10. Росица Петрова Христева

11. Ана Велева Попова

12. Ивайло Нейчев Нейчев

13. Диана Николаева Попова

14. Жанета Атанасова Николова

15. Георги Костадинов Василев

16. Стефан Василев Василев

17. Димитър Василев Пецов

18. Юлия Илиева Михайлова

19. Антония Николаева Вълкова

20. Светослав Христов Танев

21. Анна Асенова Мирчева

22. Георги Николов Саев

23. Александър Димитров Георгиев

24. Райчо Крумов Радев

25. инж. Радомир Парпулов, бивш зам.-директор на ПГЕЕ

26. Марийка Иванова Жекова

27. Татяна Кунева Михайлова

 28. Волен Стефанов Василев

29. Емануил Тимотеев Купенов

30. Райна Димитрова Василева

31. Теофана Стефанова Купенова

32. Силвия Иванова Тодорова

33. Антони Асенов Михайлов

34. Красимир Кунев Иванов

35. Гергана Симеонова Дзивкова

36. Станислав Косаров

Документът е изготвен на 21 февруари 2018 г. в Пловдив

ПРИСЪЕДИНЯВАМ СЕ, ПОДКРЕПЯМ ИСКАНИЯТА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ:

(Моля, подпишете, а след това призовете своите приятели да подкрепят подписката: никога не е излишно човек да направи още едно добро дело!)