РУСЕ В ПОДКРЕПА на Математическата Гимназия

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПЛАН-ПРИЕМА ОТ 5 ПАРАЛЕЛКИ В VIII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. В ПМГ “БАБА ТОНКА”- ГР. РУСЕ И СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА РУО И ОБЩИНА РУСЕ ДА БЪДЕ ЗАКРИТА ЕДНА ПАРАЛЕЛКА    

ДО

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КОПИЕ ДО:

КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НАЧАЛНИКА НА РУО - РУСЕ

КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ  

ОТНОСНО: Решение на РУО и община Русе през учебната 2018/2019 г. да бъде съкратен с една паралелка приемът в VIII клас в ПМГ „Баба Тонка“ – Русе  

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с г.ц. решение на РУО и община Русе, се обявяваме безусловно и категорично ПРОТИВ, като считаме това решение за напълно неаргументирано, несъстоятелно и безотговорно.

Всички подписали настоящата гражданска петиция заставаме зад и подкрепяме долуцитираната декларация:

„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЕСТНА КОНКУЕНЦИЯ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Изборът на училище след завършен седми клас е личен избор на учениците и техните родители. Той се осъществява на базата на показаните резултати от националното външно оценяване.

Определянето на държавния план-прием не може да бъде инструмент за натиска върху обществото и за премахване на неудобни конкуренти. Настоявам да се осигури:

- равнопоставеност на профилираното и професионалното образование;

- равен брой паралелки в план-приема за професионално и за профилирано обучение /балансиран план-прием/;

- осигуряване на еднакви средства за стипендии на учениците;

- уеднаквяване на принципите за пресмятане на издръжката на учениците в двата вида училища;

- премахване на различния статут – държавни и общински.

Митко Кунчев

Директор на ПМГ „Баба Тонка“, Русе“  

В заключение, настояваме взетото решение да бъде ОТМЕНЕНО.

В контекста на българското председателство на Съвета на ЕС и на неговия основен приоритет „Бъдещето на Европа и младите хора“, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ОБЩНОСТТА от настоящи и вече завършили ученици, учители и родители ще се противопоставим на това решение с всички законни форми на протест.  

РУСЕ, 29 януари 2018 г.                                               

С уважение:        

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Детелина Кръстева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...