В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „ДА СПАСИМ ЯВОРОВИТЕ СКАЛИ“

Граждани на Поморие и България, както вече сте разбрали, общинският кмет на ГЕРБ и общинските съветници на Поморие (не всички) посегнаха на великия поет Яворов и разрешиха осакатяването на най-красивото и романтично място в черноморския ни град, което носи, съхранява и притежава изключително голяма културно-историческа стойност и памет - Парк "Яворов". Той включва: паметника на гения Яворов, Лятно кино "Яворов" и Яворовите скали (уникален за България и света ансамбъл), седнал върху които поетът се е любувал на природата, вперил поглед към морето и пленяващите залези над Бургаския залив, вдъхновявайки се за своята лирическа песен!

Подкрепете ни и споделете!!! 

Интересното в случая е, че този път държавната власт, в лицето на Министерски съвет и правителство, е на наша страна и е сезирала Прокуратурата по наболелия казус!

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА! БЪДЕТЕ СМЕЛИ!

ПЕТИЦИЯ

 

В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „ДА СПАСИМ ЯВОРОВИТЕ СКАЛИ“, АДРЕСИРАНИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ:

 

  1. Да не се приема Докладната на кмета на Община Поморие до Общински съвет - Поморие за приемане на ПУП- ПЗ на имот № ПИ 57491.503.578 или при включването й в Дневния ред на Заседание на ОбС-Поморие съветниците да гласуват „ПРОТИВ“;

  2. Да се промени вида собственост на имот № ПИ 57491.503.579 (Яворовата градинка) от частна общинска собсвтеност в публична общинска собственост;

  3. Да се възложи на лицензирана фирма заснемане на имот № ПИ 57491.503.581, нанесен в кадастралните карти като Яворова алея. Корекциите от заснемането да се нанесат в кадастралната карта;

  4. Общински съвет Поморие да оттегли доверието си от Катя Аргирова Христофорова, като председател на Комисията по законност и обществен ред;

  5. Да възложи на кмета на община Поморие обособяването на архитектурно-културно-исторически ансамбъл „Яворови скали“ с обхват на имоти: Имот № ПИ 57491.503.576 – Морска гара; Имот № ПИ 57491.503.577 – Паркинг; Имот № ПИ 57491.503.581 – Алея (след корекциите на имота за действителните му граници); обособяване на нов имот Яворови скали – скалистия бряг пред Яворовата градинка и под сцената на лятното кино с граници: Север-алея; Юг-пътя за Морски клуб; Запад-морска площ; Изток-Яворовата градинка и Лятното кино; Имот № ПИ 57491.503.578 – имот на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД; Имот № ПИ 57491.503.578.1 – Ресторант на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД; Имот № ПИ 57491.503.579 – Яворова градинка - да се нанесат в кадастралните карти стълбите към Яворовите скали; Паметника на Яворов; Имоти № ПИ 57491.503.579.1, № ПИ 57491.503.579.2, № ПИ 57491.503.579.3, № ПИ 57491.503.579.4, № ПИ 57491.503.579.5 – съставни части от лятно кино ,,Яворов” и да приеме този ансамбъл с особен статут, който включва в себе си забрана за всякакъв вид ново строителство и изменение на съществуващите ПЗ, с изключение на дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти и сгради, алеи, градинки и брегоукрепителни съоръжения, включени в него;

  6. Да възложи на кмета на община Поморие разваляне на договора за покупко-продажба между Община Поморие и „Арси Христофоров и Бойчев“ ООД на имот № ПИ 57491.503.578 и връщането на собствеността върху имота на Община Поморие;

  7. Да възложи на кмета на Община Поморие да сезира Министерството на културата за единствения запазен понастоящем археологически паметник на територията на Стария град на Поморие – фрагмент от южната крепостна стена на късносредновековния Анхиало (XIII – XV век); да бъде поканена комисия от Министерството на културата за оглед на мястото и издаване на съответния акт на паметника и предвидените режими за опазването му; да бъдат финансирани археологически проучвания в райнона около крепостната стена и това да се използва за спирането на всякакво строителство, съгласно разпоредбите на няколко закона от Българското законодателство;

 

"Вълна от граждански протести срещу бетониране на Яворовите скали" -https://bivol.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B1%D0%B5.html

яворов23.jpg

Подпишете тази петиция

Попълнете формуляра по-долу, за да подпишете тази петиция, която е създадена от Стоян Тончев. Авторът на петицията ще види цялата информация, която предоставяте в този формуляр.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook