Да! Аз държа на здравословното хранене на децата в училищата, детските градини и ясли!

Аз съм родител! Родител на две деца! И съм загрижена за начина, по който се хранята децата ни в училищата, детските градини и ясли! 

Затлъстяването при децата е наболял проблем през последните години. Статистиката показва, че почти една четвърт – 23,1 % от децата на възраст 4-5 години са с наднормено тегло. Процентът при младежите на възраст от 10 до 11 г. е 33,4%!!!

Малко по–голям е броят на момчетата и в двете възрастови групи, засегнати от свръхтегло.

Анализът е част от Национална програма за измерване на здравния риск от затлъстяване и наднормено тегло при децата за 2016 год.   

Само един поглед на седмичното меню на децата ни в учебните учреждения на държавна и бюджетна издръжка и можем да си обясним на какво се дължат тези потресаващи цифри.

Масово децата ни не се хранят с пресни плодове и зеленчуци.

Липсва опция за вегетарианско меню, меню без лактоза или глутен, както е навсякъде по света!

Освен това, около всяко училище има павилиончета, в които се продават множество храни от категорията “джънк” - чипсове, снаксове, оцветени безалкохолни напитки и и на практика липсва здравословната алтернатива! Дори и да имат желание и изградена у дома култура на хранене, децата ни нямат възможност и условия да се хранят здравословно в училище!  

Програмата „Училищен плод” обхваща само учениците от начален етап и то само за определени дни от седмицата и е крайно недостатъчна.

Нека повдигнем обществен дебат и дискусия на тема - как се хранят децата ни и какво можем да направим за повишаване на тяхната култура, подоряване на хранителните им навици и създаване на условия да се хранят пълноценно и здравословно в училищата и детските градини! 

Вярвам, че сме достатъчно осъзнати, информирани и мотивирани и готови да пристъпим през прага нашата българска еволюция в храненето! 

Вярвам, че обществото ни вече е съзряло, осъзнато и все по-отговорно към здравето на нашите деца!

Вярвам, че сме готови да възпитаме деца със здравословни хранителни навици, здраво поколение от успешни и отговорни българи!

Моят апел е нека поемем отговорност и бъдем добрия пример за децата ни! На нашите деца! На нашите здрави, отговорни, осъзнати и успешни деца! 

Ако припознавате каузата за здравословното хранене на нашите деца и като своя лична кауза и споделена обществена отговорност, моля дайде своя глас и подпис за една по-здраво бъдеще на България!