Искаме конкретни мерки за подобряване на въздуха и живота в София и България

До Община София

До Кмета на София

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

 

Базирайки се на Чл55. от Конституцията - "Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда."

Искам да повдигна за сетен път темата на въздуха, който всички ние дишаме в София. Въздух, който и уважаемите управляващи дишат 24ч на денонощието, децата им го дишат, както и новородените им внуци. Замисляте ли се? Съмнявам се, че за въздуха имат и имаме имунитет! Същоти важи за всички други общини, за цяла България! 

Проблемите свързани с този въздух са много, комплексни, но има разрешения за всички тях, има конкретни мерки, които могат и трябва да се вземат, ако не искаме да рискуваме да се получи като в Лондон през 1952 с убийствената мъгла. Защото би могло да се случи, тъй като София е мъглив град. Помня, че януари 2014 имаше няколко такива много мъгливи дни. Не сме застраховани срещу природата, но можем да се застраховаме срещу човека. Можем да изградим гражданско съзнание, активност и морал. Можем да бъдем малко по-отговорни и да мислим малко по-егоистично, защото това, което показваме е мазохизъм!

Тук ще изброя конкретни мерки, дългосрочни, които могат да се вземат (има и други най-вероятно), като загрижен гряжданин се чувствам задължена да споделя:

- насърчаването и стимулирането на хората в неравностойно положение с финансови помощи за използване на отопление, което да е невредимо;

- насърчаването и стимулирането на хората в неравностойно положение с твърди горива, които да са законосъобразни (пример - дървата трябва да съхнат година преди да се ползват);

- насърчаване и стимулиране на замяна на стария автомобил с по-нов, който да отговаря на директиви и норми (финансово подпомагане, както в другите европейски държави, дори Румъния);

- строг реален контрол на всички замърсяващи превозни средства;

- паралелно с горната точка, нужно е увеличаване на данъка на старите автомобили, точно защото са най-рискови и вредни за околната среда;

- насърчаване и стимулиране на производители, фабрики, индустриални средства, да заменят стари димящи камиони с нови. Тези камиони обикалят из целия град без никакви ограничения на време и на периметър;

- Подмяна на всички стари автобуси с нови. Освен, че замърсяващи, те са и срам за една европейска столица, както и неудобство и некомфорт за гражданите;

- Почистване на улиците и пътищата, поне един път в седмицата когато времето го позволява;

- Отопление с топлата вода от минералните извори;

- Газифициране;

- Ограничение на центъра по по-ефективен начин - изграждане на още буферни паркинги, увеличение на транспорт. Различни възможности за ограничаване на центъра на града по примери на други европейски градове, но целогодишно;

- по-добри условия и цени на топлофикация, за да може хората в неравностойно положение да се възползват от услугата;

- Гражданско обучение още в училищата!

Всички тези мерки трябва да се вземат не само на общинско ниво, но и на правителствено и за всички населени места. 

В коментарите, всеки може да допълни мерки, идеи, с които да се подобри средата ни!

FB_IMG_1515484350092.jpg

Снимка: Ясен Джабиров