Искаме вето от президента над мораториума за иновативните лекарства за онкоболни хора

30 ноември 2017 г.

ДО

ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

 

ОТНОСНО: Искане за налагане на вето върху Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., приет от Народното събрание на 29 ноември 2017 г.

 

Уважаеми г-н Президент,

Водени от убеждението, че здравето и качеството на живот на хората трябва да бъдат основен приоритет в управлението на държавата, се обръщаме към Вас с искане да наложите вето върху Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г., приет от Народното събрание на 29 ноември 2011 г.

Приетият от Народното събрание закон в §6 и §11, нарушава чл. 28 и чл. 52 от Конституцията на Република България.

Налагайки мораториум върху иновативните лекарства, държавата чрез закон    застрашава живота на пациентите, а с текста в §11 отнема правото на гражданите за равен достъп до медицинско обслужване.

Запознавайки се с мотивите към проекта, смятаме за безумие счетоводното улеснение при формирането на бюджета за следващата 2019 г. да минава през геноцид върху пациентите с хронични и злокачествени заболявания през 2018 г., за които едно ново лекарство е единствено и към момента няма равностойна алтернатива. Битката за живот не може да бъде съпоставима с опростената аритметика на икономиите.

Мотивът за оптимизиране на разходите на НЗОК трябва да преминава през ефективен контрол, а не през забрани и мораториуми, застрашаващи здравето и живота на хората. Това важи в пълна степен и за §11, който ще лиши достъпа на гражданите в някои региони до медицинско обслужване и може да доведе до облагодетелстване на нечии интереси, за сметка на вече съществуващи лечебни заведения, или да доведе до изкуствения им фалит.

Злоупотребата с обществен ресурс трябва да бъде преследвана от институциите, които сме упълномощили да упражняват контрол и от други, които да упражняват наказателното право в страната. Гражданите не са тези, който трябва да бъде наказвани, заради разхищенията на държавния бюджет.

Срамно е да се спестяват 25 милиона лева в борбата за живот, докато се разходват милиарди за стиропор и PR акции, които да прикриват истинските ни проблеми.

Вярвам, че гласът ни ще бъде чут и Вие ще вземете правилното решение в защита на народа си.

 С уважение,

Валентина Василева

Председател на Единна народна партия

Мария Капон

Емил Мечикян

Любомир Стойков

Лъчезар Алексиев

Станислав Готев

Тодор Василев

Хаго Бабикян

Стефан Михайлов

Pismo_President.jpg 


Единна народна партия    Свържете се с автора на петицията