Да подкрепим директора на СМГ

                                                                                          ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                                                                                                       НА РБЪЛГАРИЯ                                                                                          ДО ОМБУДСМАНА НА РБЪЛГАРИЯ                                                                                          ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО                                                                                                  И НАУКАТА                                                       

 

                                                                           Д Е К Л А Р А Ц И Я                       

 

От учители в СМГ „П.Хилендарски“ гр.София, родители на учащи се в същата гимназия и граждани със свободен дух                                                   

 

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                     

      Ние, подписалите настоящата Петиция, се обръщаме към Вас като най-важни фактори в системата на управление на Република България с искане за преразглеждане на позицията, изразена от МОН и други административни органи по отношение директора на СМГ г-н Антони Стоянов, и за прекратяване на кампанията срещу него, инспирирана от кръгове, на които действителният модел за обучение и възпитание, който е прогресивен и се провежда в гимназията, не е удобен и затова се стремят да унищожат двигателя на този процес – г-н Стоянов.  Декларираме следното:                

1. Изложеното от РУО София не се покрива с действителността.  Запознати сме с Протокола за проверка, от който е видно, че г-н Стоянов НЯМА НИКАКВИ ПРЕКИ ДЕЙСТВИЯ, с които да е уронил престижа на училището или да е накърнил нечии права и законни интереси, нито е попречил на учебния процес.  В Протокола се посочват най-общо някакви административни пропуски, които не са резултат от деяния на директора на гимназията.

2. Поставяме въпроса: Защо, след като инициаторът на кампанията срещу г-н Стоянов, Петя Тодорова, се е чувствала толкова несправедливо засегната, не е потърсила решаване на въпроса по съдебен ред?  Защо се търсят старите прокомунистически способи за отстраняване на ръководител „отгоре“ по нечие разпореждане, а не се потърсят действителните причини за отстраняването на г-жа П. Тодорова и дали не се цели прокарването на някаква „нова линия“ в съответствие с интересите на определени лица в административната йерархия?     

3. Не смятаме, че настоящият въпрос следва да се решава по административен ред, защото при липсата на доводи за отстраняването на г-н Стоянов чрез правни способи се търси груба административна интервенция – нещо, което е недопустимо за една демократична  и свободна страна.                   

4. Заявяваме, че е безспорно прогресирането на гимназията под ръководството на г-н Антони Стоянов и това не се оспорва дори от тези, които търсят отстраняването му – ОЧЕВИДЕН ФАКТ.                    

5. Безспорно е, също така, че г-жа П. Тодорова е лансирала без основание ученици от „Европейско кенгуру“ в управлението, на което тя участва, като не са приложени еднакви критерии и спрямо останалите ученици при оценяването за участие в следващия кръг на състезанието – това е очевидна ДИСКРИМИНАЦИЯ, за която тя не дава отговор, но се търси друг виновник за несъществуващи нарушения.                     

6. Тези действия на РУО София и на зам.-министър Михайлова от МОН представляват едно недопустимо вмешателство и нарушение на автономията на българското училище, каквито бяха налице в годините до 1989 г.  И днес някой иска да върне тази практика.                     

7. Заявяваме, че нашите протести ще се прехвърлят при нужда пред Министерски съвет и сме убедени, че ще бъдем подкрепени от много граждани, защото каузата ни е правилна, но не бихме искали да станем причина за такова развитие на нещата.  Все пак заявяваме, че няма да спрем.  МОН И РУО СЛЕДВА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СВОИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, БЕЗ ДА СЕ ИЗЖИВЯВАТ КАТО ГОСПОДАРИ НА УЧИЛИЩАТА И КАТО САМОДРЪЖЦИ.  Настояваме да бъде въдворен ред против този административен произвол.      Вярваме, че независимо от емоциите, които поражда настоящият конфликт, Вие, Дами и Господа, ще бъдете достатъчно мъдри и на ниво над емоциите, и ще прекратите конфликта, като вземете съответни решения, а при нужда и административни мерки спрямо самозабравилите се администратори, което ще докаже, че сме правова държава!                  

Подписали:……..  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ангел Пилев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...