Да спасим морската градина на Обзор

             ПОДПИСКА за запазване на градския парк на град Обзор  ( в                изпълнение на Решение № 4 от Протокол № 8  от заседание на                                Обществения съвет на град Обзор  

   Ние, долуподписаните жители и гости на град Обзор и Община Несебър изразяваме категоричното си желание за запазване на градския приморски парк на град Обзор, като публична общинска собственост и настояваме за:

   1. Незабавното прекратяване на всички опити за отчуждаването му - изцяло или частично;

   2. Провеждане на обективно разследване на всички предходни и продължаващи опити за придобиване на части от градския парк на град Обзор;  

   3. Привличането на извършителите и помагачите на тези действия към отговорност, съгласно закона.

Подпишете тази петиция


Или

Авторът на петицията ще види цялата информация, която предоставяте в този формуляр.
Facebook