Петиция срещу налагането на глоби за хранене на улични животни.

china-1070771_1280.jpgПетиция против въвеждането на забрана и санкция за хранене на безстопанствени кучета и котки на територията на община Смолян. 

В Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Смолян, се предвижда забрана и санкция за хранене на безстопанствени кучета и котки. Предложените изменения са недопустими, тъй като такива забрани и санкции не са предвидени в Закона за защита на животните.  Превидените промени противоречат и на чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за защита на животните, съгласно които се забранява проявата на жестокост към животните. За жестокост се смята и всяко действие или бездействие, което причинява продължително и повтарящо се страдание на животното, увреждане на здравето му или стрес. Общинската наредба следва да бъде съобразена със Закона за защита на животните и да е издадена в съответствие, а не в противоречие с него (съгл. чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове).

Нека кажем „НЕ” на опита за въвеждане на нехуманни мерки, причиняващи страдания на животните, които са в разрез с националното и международното право!
Нека кажем „НЕ” на безсърдечието, безчувствието и безразличието на отговорните служители и техните актове и действия, накърняващи имиджа на град Смолян!
Нека кажем „НЕ” на реализирането на санкции по отношение на най-милосърдната част от населението, грижеща се за животните, които си нямат никого!

Да покажем, че има активно гражданско общество!
Да докажем, че Община Смолян следва да се съобразява с позицията на свободните, милосърдните и мислещи хора!  

Моля, подкрепете петицията!

Гласувайте!


Граждани за защита на бездомните животни    Свържете се с автора на петицията