За варианта със смесена настилка на бул. „Дондуков“

Настояваме Столична община да извърши реконструкция на бул. „Дондуков“, която да съответства на предпочитанията на жителите на гр. София. Мнозинството граждани смята, че настилката на булеварда не трябва да остава единствено с павета.

Настояваме да бъде реализиран първоначално обявеният вариант със смесена настилка, при който в плануваната една лента за автомобили във всяко платно е предвидено да се положи асфалтова настилка. Този вариант на реконструкция предвижда на булеварда да бъдат направени истински подобрения, като велоалея, евентуално полагане на ограничители около релсите и др. Според последно обявения вариант, при който просто се цели пренареждане на паветата, ще се налеят милиони за ремонт, след който гражданите на София ще получат просто същия булевард, без предварително планираните подобрения по него.

Не желаем решението за реконструкцията да се взима под натиска на организации, зад които не стои подкрепата дори на малка група от хора и шепата представители на тези организации изразяват единствено своето собствено мнение. Именно такива се явиха на обществените обсъждания.