За музей на Антон Новак и на Морската градина

До ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ ПОТОМЦИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА АНТОН НОВАК
Чрез адв.Мария Иванова Димитрова – АК – Варна

 

Уважаеми г-н Областен управител,
Молим Ви да предприемете всички необходими юридически действия къщата, строена специално за Антон Новак (през 1910 г., по повод увеличаването на семейството му)  (в гр. Варна, Историческо ядро на Морската градина: Сгради 10135.1509.2.1 и 10135.1509.2.2 – свързани с пребиваването на Антон Новак и създаването на Морската градина в гр. Варна - АДС № 7878/2011), докато е създавал Морската градина, да бъде обявена за паметник на културата от национално значение, предвид националното значение на Морската градина!
Молим Ви да бъдат предприети всички необходими действия за превръщането й в музей на създателя и създаването на Морската градина! Молим Ви и във връзка със защитата на имота, той да остане с акта за държавна собственост и да не бъде прехвърляна собствеността му! Единствено, ако счетете за целесъобразно, може да бъде прехвърлен за управление на Общината, но с изричното вписване в договора: за уреждане на музей на Антон Новак и създаването на Морската градина!


С уважение:
Владимир Венцислав Новак – внук на Антон Новак,
Димитър Владимиров Новак – правнук на Антон Новак,
Димитър Антонов Новак – правнук на Антон Новак 
и др. граждани

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам мария Димитрова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook