Автономност на кинезитерапевти, рехабилитатори и ерготерапевти

 Уважаеми колеги,  

   Целта на настоящата петиция е една: Узаконяване на легална и автономна практика за рехабилитаторите, кинезитерапевтите и мед. рехабилитатори - ерготерапевти в Република България!  

   Защо е необходимо това ?      

  Преди всичко това ще е в интерес на българските пациенти. Болшинството от болничните и санаториални комплекси в България следват модел на лечение с ниска или незадоволителна ефективност. Сроковете за престой и лечение са кратки и недостатъчни като брой. Съвременният подход в рехабилитацията трябва да е ориентиран изцяло към индивидуалната работа и занимание с всеки един пациент поотделно. За съжаление терапевтите процедиращи по този начин в България са единици.  

 Поради тези причини е налице необходимост от страна на пациентите за:   

 • индивидуален подход при лечението им, тясно съобразен с техните особености, възможности,  социално-икономическите условия.  
 • адекватна по продължителност и качество терапия.  

   За да отговори на реалните нужди на пациентите, огромен брой рехабилитатори, кинезитерапевти, мед. рехабилитатори - ерготерапевти, се ангажират да работят  на “частно”, което всъщност значи „на черно”.     Липсата на контрол и регламент при тази дейност е във вреда както на пациентите и на специалистите, които я прилагат, така и на лекарите, които от своя страна желаят да видят резултат от клиничното лечение, което са провели: оперативно, медикаментозно или консервативно . 

 • По този начин се създават възможности за ниско качество, прилагане на лоши практики и етични нарушения.
 • Уронва се престижа на професионалното ни съсловие.  
 • Не се позволява добра комуникация и мултидисцилинарен подход, който е базисен и много нужен за качествена рехабилитация.     

    Тази петиция не цели конфликт с никого. Тя има за цел да доведе до легализация и регулация на нещо, което се случва, защото има огромно търсене за него.  

   Как да се решат тези проблеми? 

 Възможност за автономна (като самостоятелна практика) работа по специалността. (по алгоритъм: физикален преглед, функционална оценка, снемане на рехабилитационен потенциал, назначаване на лечебен план, извършване на процедури, следене на резултата, постпроцедурни насоки в лечението).
  Колеги, както добре е извесно, специалистите в областта на физикалната терапия в България (кинезитерапевти, рехабилитатори и ерготерапевти), без значение техния ценз и професионален опит, нямат право да практикуват самостоятелно, за разлика от колегите си в други страни в Европа. Единствените възможности за самостоятелно развитие за момента, които законът ни позволява са : работа като масажист (право, което всеки завършил едномесечен курс по масаж придобива автоматично) и кабинет по нетрадиционна медицина (само за рехабилитатори).

Ползите от придобиване на право за автономна практика  на специалистите в областта на физикалната терапия.

 1. По-широк и улеснен достъп на пациентите ни до специализирана и квалифицирана рехабилитация.
 2. Излизане на "частната" рехабилитация от сивия сектор и легитимизацията й.
 3. Създаване на по-висока мотивираност сред специалистите по физикална терапия, към индивидуално развитие, обучение, квалификация и придобиване на по-висок ценз.
 4. Работа в конкурентни условия, при които хора без медицинско образование и познания ще престанат да рушат реномето и престижа на нашата специалност. Практика, от която в момета всички страдаме.
 5. Връщането на специалността като основен фактор в лечението и профилактиката на множество заболявания.
 6. По-добра комуникация между различните звена участващи в комплексното лечение на пациентите ни. 

Исканията ни са формулирани на базата на официални документи от Световната Конфедерация по Физикална Терапия – нашата международна съсловна организация, грижеща се за правата и задълженията ни в световен мащаб.

Петицията ще бъде приложена към документацията при внасянето на исканията ни в държавните институции. 

Изискванията към подписалите се лица са следните:

 •     трите имена - задължително
 •     град в който живее (практикува) - задължително
 •     номер на диплома - задължително
 •     e-mail адрес (за обратна връзка) - задължително
 •     номер в АФБ (Асоциация на Физиотерапевтите в България) - по избор, ако лицето членува 
 •    номер в БАПЗГ (Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи) - по избор, ако лицето членува 

*Заб. Моля, всички подписали се, след получаване на потвърдителен е-mail, да потвърдят подписа си чрез него. 

Автори на петицията:

Димитър Маринов - рехабилитатор; Димитър Христев - рехабилитатор; Илиян Георгиев - медицински рехабилитатор,ерготерапевт; Петър Казаков - кинезитерапевт.


Димитър Маринов, Димитър Христев, Илиян Георгиев, Петър Казаков -    Свържете се с автора на петицията

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. Моля, вижте входящата кутия (и спам папката).
Facebook