Независимост на професията Физиотерапевт в България

    Уважаеми настоящи и бъдещи колеги,        

    Целите на тази петиция са:  

    1.   Приемане на едно наименование на професията „Физиотерапевт“ („Физиотерапия“) и промяна в НКПД - 2011г. в единична група 2264. – физиотерапевт.

 •  2264-6002 -  физиотерапевт (бакалавър)
 •  2264-7003 – физиотерапевт с висока квалификация  (магистър)

 

    2.  Регулация на професията "физиотерапевт".

    3.  Приемане на единни държавни изисквания за физиотерапевтите.

    4.  Преминаване към 4-годишно университетско образование, според Международната стандартна класификация на образованието (ISCED-F2013, 0915).

    5.   Едно професионално направление за физиотерапевти 

    6.   Приемане на наредба за професионални компетенции за физиотерапевти. Промяна в професионалните компетенции в сайта на Министерство на здравеопазването според Европейската квалификационна рамка (ЕКР). През 2008 година, Република Българи транспонира в националното си законодателство-Директива 2005 (36) ЕО.

7.  Включване на физиотерапевтите в медицинските стандарти-ортопедия, трвматология, неврология, кардиология, кардиохирургия, хирургия, педиатрия, гериатрия, физикална и рехабилитационна медицина и др.

    

     

   Наименованията Физиотерапия / Физиотерапевт са титли, които законово трябва да бъдат приети и защитени в България, само за тази автономна професия и професионалистите които я упражняват.

   Професията Физиотерапия в България е нормативно призната за регулирана здравна професия и се представлява от две групи здравни специалисти, различаващи се по тяхното ниво на образование и квалификация. Тя определя ключови дейности, които могат да бъдат изпълнявани от професии и длъжности. 

  Физиотерапията е автономна професия, а не е част от физикалната медицина (специализация за лекари). Физиотерапевтите не са технически персонал в помощ на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина.

Ще изброим само малка част от ползите за здравната система на България при реализиране на горепосочените цели. 

 1. По-широк и улеснен достъп на пациентите от мали и големи населени места до специализирана и квалифицирана физиотерапия. 
 2. Изваждане на "частната" физиотерапия от сивия сектор и узаконяването ѝ.
 3. Създаване на по-висока мотивираност средс спцеиалистите по физиотерапия към индивидуално развитие, обучение, квалификация и придобиване на по-висок ценз, а оттам и по-високо ниво на грижа за пациентите. 
 4. Работа в регулирани, но и конкурентни условия, при които лица без специализирано образование и академични познания ще престанат да рушат реномето и престижа на нашата професия- порочна и опасна практикя, от която в момента са потърпевши българския пациет и здравната система като цяло. 
 5. Връщане на специалността като основен фактор в превенци и профилактика на множество заболявания- от ранна детска възраст до дълбока старост. 
 6. В развитите държави Физиотерапията е автономна професия, но освен самостоятелно, физиотерапевтите работята и в тясна колаборасия с лекари от различни специалности: ФРМ, Ортопедия и травматология, Неврология, Кардиология, Педиатрия, Анестезиология и интензивни грижи, като основнат цел е не само лечение, а и обучение на пациентите- да се затвърди и удължи максимално във времето терапевтичния ефект.
 7. Независимостта на Физиотерапията ще осигури повишаване на качеството и продължитеността на независим и пълноценен начин на живот, особено сред населението в напреднала и старческа възраст.

Исканията ни са формилирани на базата на официални документи и директиви от Световната Конфедреация по Физикална Террапия (World Confedration for Physical Therapy)- и Европейския регион- ER-WCPT- международна съсловна огранизация, която обединява физиотерапевтите на 137 държави в света. 

Петицията ще бъде приложена към официалната документация при внасяне на исканията ни в държавните институции.

Благодарим ви за подкрепата!

 

Изискванията към подписалите се лица са следните:

 • трите имена - задължително
 • град в който живее (практикува) - задължително
 • номер на диплома - задължително
 • e-mail адрес (за обратна връзка) - задължително
 • номер в АФБ (Асоциация на Физиотерапевтите в България) - по избор, ако лицето членува 

  *Заб. Моля, всички подписали се, след получаване на автоматичния е-mail от системата, да потвърдят подписа си чрез него. 

Автори на петицията: ИКАФ - Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите

 

 

Physiotherapy.png


Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите    Свържете се с автора на петицията