Независимост на професията Физиотерапевт в България

    Уважаеми настоящи и бъдещи колеги,        

    Целите на тази петиция са:  

    1.   Приемане на едно наименование на професията „Физиотерапевт“ („Физиотерапия“) и промяна в НКПД - 2011г. в единична група 2264. – физиотерапевт.

 •  2264-5001 – физиотерапевт (професионален бакалавър)
 •  2264-6002 -  физиотерапевт (бакалавър)
 •  2264-7003 – физиотерапевт с висока квалификация  (магистър)

  Това е класификацията на здравните професии- Eвропейски умения, способности,квалификация и професии  ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) за физиотерапията.

    2.  Регулация на професията "физиотерапевт".

    3.  Приемане на единни държавни изисквания за физиотерапевтите.

    4.  Преминаване към 4-годишно университетско образование, според Международната стандартна класификация на образованието (ISCED-F2013, 0915).

    5.   Едно професионално направление за физиотерапевти  „Терапия и рехабилитация“ (ISCED-F 2013, 0915).

    6.   Приемане на наредба за професионални компетенции за физиотерапевти. Промяна в професионалните компетенции в сайта на Министерство на здравеопазването според Европейската квалификационна рамка (ЕКР). През 2008 година, Република Българи транспонира в националното си законодателство-Директива 2005 (36) ЕО.

     7.  Спазване на правилата за оценяване и акредитация на катедрите по физиотерапия от комисиите.

     8.  Промени в Закона за съсловните организации или приемане на Закон за съсловната организация за физиотерапевти, както при лекарите по дентална медицина и магистър-фармацевтите.

     9.  Промени в Закона за развитие на академичния състав в Република България-за придобиването на ОКС бакалавър, магистър, ОНС доктор, асистент, доцент и професор, само по професионално направление и специалност.

     10.  Включване на физиотерапевтите в медицинските стандарти-ортопедия, трвматология, неврология, кардиология, кардиохирургия, хирургия, педиатрия, гериатрия, физикална и рехабилитационна медицина и др.

     11.  Правила за заемане на длъжност физиотерапевт в държавни и частни заведения.

     12.  Възстановяване правото на  частна практика, като се актуализира Наредба № 5 от 22.04.1991 година (ДВ бр. 37, стр. 4 за условията и реда за упражняване на частна практика-чл. 12). 

   Наименованията Физиотерапия / Физиотерапевт са титли, които законово трябва да бъдат приети и защитени в България, само за тази автономна професия и професионалистите които я упражняват.

   Професията Физиотерапия в България е нормативно призната за регулирана здравна професия и се представлява от две групи здравни специалисти, различаващи се по тяхното ниво на образование и квалификация. Тя определя ключови дейности, които могат да бъдат изпълнявани от професии и длъжности. 

  Физиотерапията е автономна професия, а не е част от физикалната медицина (специализация за лекари). Физиотерапевтите не са технически персонал в помощ на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина.

   Ще изброим само малка част от ползите за физикалната терапия в България при реализиране на горепосочените ни искания: 

 1. По-широк и улеснен достъп на нуждаещите се до специализирана и квалифицирана рехабилитация.
 2. Извеждането на "частната" рехабилитация от сивия сектор и узаконяването й.
 3. Създаване на по-висока мотивираност сред специалистите по физикална терапия към индивидуално развитие, обучение, квалификация и придобиване на по-висок ценз.
 4. Работа в конкурентни условия, при които лица без специализирано образование и академични познания ще престанат да рушат реномето и престижа на нашата професия - практика, от която в момета всички сме потърпевши.
 5. Връщането на специалността като основен фактор в превенцията и профилактиката на множество заболявания.
 6. По-добра комуникация и взаимодействие между звената, участващи в различните етапи от комплексния, мултидисциплинарен възстановителен план, от който физикалната терапия е неделима част. Осъзнавайки особената важност на този факт, ние апелираме към оптимизиране на професионалната комуникация с лекарите специалисти по Ортопедия и травматология, Неврология, Кардиология, Хирургия,  както и Общопрактикуващите лекари, чийто пациенти съставляват голям процент от контингента на физикалната терапия.    

   Исканията ни са формулирани на базата на официални документи и директиви от Световната Конфедерация по Физикална Терапия (World Confederation for Physical Therapy) - и Европейския регион - ER-WCPT - международната съсловна организация, която обединява физиотерапевтите от над 137 държави в света и се грижи  за правата и задълженията им в световен мащаб и дейността и целите на нашата единствена и официално призната национална асоциация – АФБ /Асоциацията на Физиотерапевтите в България/

   Петицията ще бъде приложена към официалната документацията при внасянето на исканията ни в държавните институции. 

  Благодарим ви за подкрепата!

Изискванията към подписалите се лица са следните:

 • трите имена - задължително
 • град в който живее (практикува) - задължително
 • номер на диплома - задължително
 • e-mail адрес (за обратна връзка) - задължително
 • номер в АФБ (Асоциация на Физиотерапевтите в България) - по избор, ако лицето членува 

  *Заб. Моля, всички подписали се, след получаване на автоматичния е-mail от системата, да потвърдят подписа си чрез него. 

Автори на петицията: ИКАФ - Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите

 

 

Physiotherapy.png


Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите    Свържете се с автора на петицията


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Facebook