Независимост на професията Физиотерапевт в България

    Уважаеми настоящи и бъдещи колеги,        

    Целите на тази петиция са:  

    1.   Приемане на едно наименование на професията „Физиотерапевт“ („Физиотерапия“) и промяна в НКПД - 2011г. в единична група 2264. – физиотерапевт.

 •  2264-6002 -  физиотерапевт (бакалавър)
 •  2264-7003 – физиотерапевт с висока квалификация  (магистър)

 

    2.  Регулация на професията "физиотерапевт".

    3.  Приемане на единни държавни изисквания за физиотерапевтите.

    4.  Преминаване към 4-годишно университетско образование, според Международната стандартна класификация на образованието (ISCED-F2013, 0915).

    5.   Едно професионално направление за физиотерапевти 

    6.   Приемане на наредба за професионални компетенции за физиотерапевти. Промяна в професионалните компетенции в сайта на Министерство на здравеопазването според Европейската квалификационна рамка (ЕКР). През 2008 година, Република Българи транспонира в националното си законодателство-Директива 2005 (36) ЕО.

7.  Включване на физиотерапевтите в медицинските стандарти-ортопедия, трвматология, неврология, кардиология, кардиохирургия, хирургия, педиатрия, гериатрия, физикална и рехабилитационна медицина и др.

    

     

   Наименованията Физиотерапия / Физиотерапевт са титли, които законово трябва да бъдат приети и защитени в България, само за тази автономна професия и професионалистите които я упражняват.

   Професията Физиотерапия в България е нормативно призната за регулирана здравна професия и се представлява от две групи здравни специалисти, различаващи се по тяхното ниво на образование и квалификация. Тя определя ключови дейности, които могат да бъдат изпълнявани от професии и длъжности. 

  Физиотерапията е автономна професия, а не е част от физикалната медицина (специализация за лекари). Физиотерапевтите не са технически персонал в помощ на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина.

Ще изброим само малка част от ползите за здравната система на България при реализиране на горепосочените цели. 

 1. По-широк и улеснен достъп на пациентите от мали и големи населени места до специализирана и квалифицирана физиотерапия. 
 2. Изваждане на "частната" физиотерапия от сивия сектор и узаконяването ѝ.
 3. Създаване на по-висока мотивираност средс спцеиалистите по физиотерапия към индивидуално развитие, обучение, квалификация и придобиване на по-висок ценз, а оттам и по-високо ниво на грижа за пациентите. 
 4. Работа в регулирани, но и конкурентни условия, при които лица без специализирано образование и академични познания ще престанат да рушат реномето и престижа на нашата професия- порочна и опасна практикя, от която в момента са потърпевши българския пациет и здравната система като цяло. 
 5. Връщане на специалността като основен фактор в превенци и профилактика на множество заболявания- от ранна детска възраст до дълбока старост. 
 6. В развитите държави Физиотерапията е автономна професия, но освен самостоятелно, физиотерапевтите работята и в тясна колаборасия с лекари от различни специалности: ФРМ, Ортопедия и травматология, Неврология, Кардиология, Педиатрия, Анестезиология и интензивни грижи, като основнат цел е не само лечение, а и обучение на пациентите- да се затвърди и удължи максимално във времето терапевтичния ефект.
 7. Независимостта на Физиотерапията ще осигури повишаване на качеството и продължитеността на независим и пълноценен начин на живот, особено сред населението в напреднала и старческа възраст.

Исканията ни са формилирани на базата на официални документи и директиви от Световната Конфедреация по Физикална Террапия (World Confedration for Physical Therapy)- и Европейския регион- ER-WCPT- международна съсловна огранизация, която обединява физиотерапевтите на 137 държави в света. 

Петицията ще бъде приложена към официалната документация при внасяне на исканията ни в държавните институции.

Благодарим ви за подкрепата!

 

Изискванията към подписалите се лица са следните:

 • трите имена - задължително
 • град в който живее (практикува) - задължително
 • номер на диплома - задължително
 • e-mail адрес (за обратна връзка) - задължително
 • номер в АФБ (Асоциация на Физиотерапевтите в България) - по избор, ако лицето членува 

  *Заб. Моля, всички подписали се, след получаване на автоматичния е-mail от системата, да потвърдят подписа си чрез него. 

Автори на петицията: ИКАФ - Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите

 

 

Physiotherapy.png


Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...