Автономност на кинезитерапевти, рехабилитатори и ерготерапевти

    Уважаеми настоящи и бъдещи колеги,        

    Целите на тази петиция са:  

 Узаконяване на легална и автономна частна практика, осигуряване на професионално израстване и развитие, зачитане на академично утвърдените ни компетенции и качества, и унифициране на званията ни -  „физикални терапевти“, до настоящия момент, разделяни на - рехабилитатори, кинезитерапевти и медицински рехабилитатори, ерготерапевти!          

   Нашето основно искане е : Възможност за автономна (като самостоятелна частна практика) работа по специалността - по дефиниран алгоритъм:

 • физикален преглед;         
 • функционална оценка;      
 • снемане на рехабилитационен потенциал;
 • съставяне на терапевтичен план;    
 • извършване на процедури;        
 • проследяване на резултата;        
 • постпроцедурни и профилактични насоки с цел превенция на рецидиви;  

   Исканията ни са мотивирани и се основават до голяма степен на непрекъснато растящата нужда от квалифицирана рехабилитация, която условията за лечение в болнична среда не могат напълно да удовлетворят. Пациентите ни често биват лишавани от своевременен достъп до физикална терапия, като биват принудени да търсят алтернативни пътища, за да я получат. Това, поставя специалистите пред трудния избор - дали да нарушат етичният си кодекс, който постановява да се поставят нуждите на пациентите винаги на първо място или да спазят съществуващите в момента разпоредби, като откажат помощ на нуждаещите се, които сами я изискват от тях.    

   Колеги, както добре е известно, специалистите в областта на физикалната терапия в България (кинезитерапевти, рехабилитатори и ерготерапевти), без значение техния ценз и професионален опит, нямат право да практикуват самостоятелно, за разлика от колегите си в други страни в Европа, което е в тотален разрез с политиките на европейския клон на Световната Конфедерация по Физикална Терапия!    

   Единствените възможности за самостоятелно развитие към момента, които законът ни позволява са : работа като масажист (право, което всеки завършил едномесечен курс по масаж придобива автоматично) и кабинет по нетрадиционна медицина (само за рехабилитатори).

   Ще изброим само малка част от ползите при придобиване на право за автономна частна практика на специалистите в областта на физикалната терапия

 1. По-широк и улеснен достъп на нуждаещите се до специализирана и квалифицирана рехабилитация.
 2. Извеждането на "частната" рехабилитация от сивия сектор и узаконяването й.
 3. Създаване на по-висока мотивираност сред специалистите по физикална терапия към индивидуално развитие, обучение, квалификация и придобиване на по-висок ценз.
 4. Работа в конкурентни условия, при които лица без специализирано образование и академични познания ще престанат да рушат реномето и престижа на нашата специалност - практика, от която в момета всички сме потърпевши.
 5. Връщането на специалността като основен фактор в превенцията и профилактиката на множество състояния.
 6. По-добра комуникация и взаимодействие между звената, участващи в различните етапи от комплексния, мултидисциплинарен възстановителен план, от който физикалната терапия е неделима част. Осъзнавайки особената важност на този факт, ние апелираме към оптимизиране на професионалната комуникация с лекарите специалисти по Ортопедия и травматология, Неврология, както и Общопрактикуващите лекари, чийто пациенти съставляват голям процент от контингента на физикалната терапия.    

   Исканията ни са формулирани на базата на официални документи и директиви от Световната Конфедерация по Физикална Терапия (World Confederation for Physical Therapy) – нашата международна съсловна организация, грижеща се за правата и задълженията ни в световен мащаб.

   Петицията ще бъде приложена към официалната документацията при внасянето на исканията ни в държавните институции. 

   В хронологичен ред основните направления в развитието на инициативата са  :

 • оформянето и официално й стартиране в социалните мрежи и канали;
 • създаване на платформа за интерактивна, конферентна комуникация и организиране на ежеседмични срещи на членове на инициативата;
 • създаване на форум  bgphysicaltherapists  за представяне, разискване и разпространение на идеи в подкрепа на кампанията; 
 • превод на официална документация, на която базирахме исканията си: "WCPT - Policy statements on Physical therapy 2013", "WCPT - Description of physical therapy - updated 11 Oct 2016";
 • създаване на официална петиция с искания и цели;
 • създаване и допълване на сравнителна, дискриптивна таблица с дисциплините и хорариумите за всички базисни дисципли от всяка една от трите специалности, въз основа на която регламентирахме исканията си за унификация на професионалните ни звания;
 • създаване на план за развитие на инициативата по региони, населени и работни места, както и в академичните среди;
 • осъществяване на контакти с нашата единствена официална, съсловна асоциация - "Асоциацията на физиотерапевтите в България - АФБ" и представяне пред тях на официалните ни стратегии.      

   Всички ваши въпроси, мнения и коментари, касаещи петицията и самата инициатива за бъдещата промяна и нейното развитие като цяло, моля отнесете към официалния ни форум, създаден именно за тази цел -   bgphysicaltherapists 

  Благодарим ви за подкрепата!

Изискванията към подписалите се лица са следните:

 • трите имена - задължително
 • град в който живее (практикува) - задължително
 • номер на диплома - задължително
 • e-mail адрес (за обратна връзка) - задължително
 • номер в АФБ (Асоциация на Физиотерапевтите в България) - по избор, ако лицето членува 
 • номер в БАПЗГ (Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи) - по избор, ако лицето членува

  *Заб. Моля, всички подписали се, след получаване на автоматичния е-mail от системата, да потвърдят подписа си чрез него. 

Автори на петицията: Димитър Маринов - рехабилитатор; Димитър Христев - рехабилитатор; Илиян Георгиев - медицински рехабилитатор, ерготерапевт; Петър Казаков - кинезитерапевт.

 

 

 

Physiotherapy.png


Димитър Маринов, Димитър Христев, Илиян Георгиев, Петър Казаков -    Свържете се с автора на петицията

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. Моля, вижте входящата кутия (и спам папката).
Facebook