За равен достъп до курсове за квалификация с ваучери.

Уважаеми сънародници,

Програма 'Ваучери за заети лица', известна и като 'Аз мога повече' даваше право на допълнителна квалификация и курсове с ваучер на всеки работещ. За съжаление от Агенция по заетостта и Министерството на труда въведоха дискриминационни условия за новия период:

- хора с висше образование нямат право да участват

- забранено е дистанционното и електронно обучение

Докато светът постоянно учи и ползва новите технологии, у нас десетки хиляди данъкоплатци и работещи хора са изключени от програмата заради своето образование и са лишени от съвременно обучение и право на допълнителна квалификация. 

Ако сте за отпадане на дискриминационните забрани, подпишете петицията. Можете да изразите несъгласие и на мейла на програмата igrp@mlsp.government.bg

Европейските средства за квалификация да бъдат достъпни за всички!