ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА ОТ ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА ОТ  ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „МЛАДЕН АНТОНОВ“ в с. Тотлебен, обл. Плевен, община Пордим

Ние, долуподписаните,

1.    Подкрепяме подписката на 125 деца, служители от ДДЛРГ „Мл. Антонов” в с. Тотлебен, както и на жители на с. Тотлебен от месец май 2016 годинав момента настанените деца да HE бъдат изведени от дома и настанени в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)”. Подкрепяме желанието на настанените в Дома за деца, лишени от родителска грижа деца „Мл. Антонов” (ДДЛРГ) в с. Тотлебен, община Пордим, обл. Плевен да останат да живеят при своите приятели и да не бъдат изведени от дома, в който има отлични условия, както и да не бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) извън с.Тотлебен.

2.    Домът  за деца, лишени от родителска грижа „Мл. Антонов” в с. Тотлебен е открит след основен ремонт през 2013 г. След ремонта, за настанените в него деца на възраст от 7 до 18 години са осигурени самостоятелни спални за 2 или 3 деца със собствен санитарен възел, зали за свободни занимания, библиотека, музикална, спортна и нова компютърна зала, а във всяка от стаите има интернет връзка. Създадена е среда близка до семейната, а за родителите, които не са с отнети родителски права да могат да посещават и прекарват свободно време с децата си. Подменено е цялото кухненско оборудване, а трапезарията е изцяло обновена с нова мебел. Изградено е ново самостоятелно перално помещение с гладачно, като на всеки етаж има и малки автоматични перални машини, чрез които на децата да се създават навици за самостоятелен живот. Направено е всичко възможно и са създадени отлични условия за живот и среда близка до семейната за децата, отглеждани в Дома.  

3. Само няколко месеца след приключване на ремонта на Дома през 2013 г. е направено предложение от община Пордим да бъде спрян приема на деца в Дома. Мотивите са деинституализация на децата.  През месец септември 2017 г. Общинският съвет в гр. Пордим гласува по предложение на кмета на общината да се закрие Дома за деца и да се създадат институции за стари хора. Само по себе си предложението за създаването на дом за стари хора е много положително като се има пред вид застаряването на населението. Буди възмущение факта, че това трябва да стане като се изведат децата от Дома и се разпръснат по различни други институции, независимо от нееднократно декларираното от тях желание да останат да живеят в дома в това населено място, където са израстнали.

4. В с. Тотлебен има три други нефункциониращи и неизползвани пансиона,  по-рано използвани за настаняване на деца, а именно: пансионът към местното училище „Св.св.Кирил и Методий”, пансионът за деца към бившето Основно Логопедично училище-интернат с Логопедична детска градина в с. Тотлебен, в които могат да се развиват социални услуги за възрастни хора. В Логопедичната детска градина, намираща се в самостоятелна сграда е извършен ремонт на покрив, сменена е дограма само преди няколко години. В момента е в окаяно състояние.

С настоящата подписка настояваме да се спре извеждането на децата от ДДЛРГ „Младен Антонов” в с. Тотлебен и да се преобразува в Център за настаняване от семеен тип за деца и се разреши настаняването на деца в него.

С намаляване броя на децата и извършваните социални услуги в дома, по същество той отдавна функционира като Център за настаняване на деца от семеен тип.

Настояваме също планираната за развиване нова социална услуга за възрастни хора да стане в някой от трите неизползвани пансиона в с. Тотлебен.