ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА ОТ ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА ОТ  ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „МЛАДЕН АНТОНОВ“ в с. Тотлебен, обл. Плевен, община Пордим

Ние, долуподписаните,

1.    Подкрепяме подписката на 125 деца, служители от ДДЛРГ „Мл. Антонов” в с. Тотлебен, както и на жители на с. Тотлебен от месец май 2016 годинав момента настанените деца да HE бъдат изведени от дома и настанени в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)”. Подкрепяме желанието на настанените в Дома за деца, лишени от родителска грижа деца „Мл. Антонов” (ДДЛРГ) в с. Тотлебен, община Пордим, обл. Плевен да останат да живеят при своите приятели и да не бъдат изведени от дома, в който има отлични условия, както и да не бъдат настанени в ЦНСТ.

2.    Домът  за деца, лишени от родителска грижа „Мл. Антонов” в с. Тотлебен е открит след основен ремонт през 2013 г. След ремонта, за настанените в него деца на възраст от 7 до 18 години са осигурени самостоятелни спални за 2 или 3 деца със собствен санитарен възел, зали за свободни занимания, библиотека, музикална, спортна и нова компютърна зала, а във всяка от стаите има интернет връзка. Създадена е среда близка до семейната, а за родителите, които не са с отнети родителски права да могат да посещават и прекарват свободно време с децата си. Подменено е цялото кухненско оборудване, а трапезарията е изцяло обновена с нова мебел. Изградено е ново самостоятелно перално помещение с гладачно, като на всеки етаж има и малки автоматични перални машини, чрез които на децата да се създават навици за самостоятелен живот. Направено е всичко възможно и са създадени отлични условия за живот и среда близка до семейната за децата, отглеждани в Дома.  


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. Моля, вижте входящата кутия (и спам папката).
Facebook