срещу действащата социална политика за децата/лицата с увреждания

1. Хората с увреждания и родителите на деца с увреждания да получават финансиране за лична помощ от републиканския бюджет в размер не по-малък от две минимални работни заплати.

2. Право на лична помощ да имат деца и лица със затруднения в ежедневното си обслужване, обучение и включване в обществения живот, причинени от наличието на увреждане преди пенсионна възраст.

3. Средствата за лична помощ да се отпускат след анализ на потребностите и определяне на нужда от придружител от отговорните институции /ТЕЛК, НЕЛК, лекуващ лекар/.

4. Лицата и родителите на деца с увреждания да управляват сами личната си помощ.

Недопустимо е хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година да се молят за правото си на достоен живот, разчитайки на програми и проекти, писани от чиновници, незапознати с нуждите и потребностите им. Липсата на регистър и статистика за броя на лицата с увреждания прави неефективни и безполезни всички Оперативни програми.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам мария георгиева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...