Петиция до директора на 139 ОУ "Захарий Круша" гр.София срещу целогодишно обучение втора смяна за учениците от 5 до 7 клас

До Директора на 139 ОУ „Захарий Круша“ гр.София

г-жа Румяна Дончева  

 

Уважаема г-жо Дончева,

Ние родителите на ученици от 5-ти до 7-ми клас в 139 ОУ „Захарий Круша“, с настоящето изразяваме своето несъгласие с взетото от ръководството на училището решение през учебната 2020/2021 децата ни да учат целогодишно само втора смяна.

Мотивите ни са следните:

1. Целогодишен учебен процес втора смяна е крайно изтощителен, непълноценен и неефективен както за учениците, така и за техните учители

2. Предложения вариант на учебен процес по никакъв начин няма да спомогне за повишаване качеството на образование в училището, а ще доведе до точно обратното

3. Предложения вариант на учебен процес ще наруши подготовката на седмокласниците през следващата година и по никакъв начин няма да доведе до повишаване на резултатите на учениците от националното външно оценяване по български език и литература и математика след 7-ми клас

4. Поради ограничената материална база в училището, предложения вариант на учебен процес няма как да отговори адекватно на нашето желание за организиране на целодневна обучение за учениците от пети до седми клас в нашето училище

Настояваме при условие, че е очевиден недостига на стаи в училището при ротацията на смените през учебната 2020/2021, ръководството на училището да преразгледа решението си и:

  • да намери начин досегашния начин за провеждане на занятия да бъде запазен, а именно:
  • първи срок - първа смяна за учениците от 2-4 клас, втора смяна за учениците от 5-7 клас
  • втори срок - втора смяна за учениците от 2-4 клас, първа смяна за учениците от 5-7 клас
  • целогодишно – първа смяна за учениците от 1-ви клас
  • да бъде преразгледано наличието на подготвителна предучилищна група в училището
  • да бъде преразгледан приема на ученици в 1-ви клас за учебната 2020/2021, като броя на паралелките да бъде намален
  • да бъде преразгледан приема на ученици в 1-ви клас от райони извън Лозенец въз основа на ползван организиран транспорт
  • да бъде преразгледан броя на паралелките за държавна занималня от 1-4 клас в училището предвид историческите данни за тяхната намалена посещаемост, заместването им с алтернативни частни занимални в близост до училището или отказа от такава, особено в 4 клас
  • да предприеме действия за непрекъснат контакт с общинските власти и полагане на повече усилия за възстановяване на намиращата се в двора на училището сграда
  • да бъдат разучени възможности за дистанционно провеждане на извънкласни часове за допълнителни консултации като вариант за осъществяване пълноценна, целодневна организация на учебния ден за учениците от 5-ти до 7-ми клас  

Бихме искали да ви уведомим, че в случай на отказ от ваша страна да преразгледате взетото решение, ще се обърнем за съвет и съдействие към Регионално Управление на Образованието София-град.  

С уважение,

Родителите на ученици от 5-ти до 7-ми клас в 139 ОУ „Захарий Круша“

 


Родители на ученици от 5-ти до 7-ми клас в 139 ОУ „Захарий Круша“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Родители на ученици от 5-ти до 7-ми клас в 139 ОУ „Захарий Круша“ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook