За отмяна на чл.132 от Конституцията на РБългария!

ИСКАНЕ

1. Да бъде премахнат чл. 132 ал. 1 от Конституцията.
Отсъствието на този текст ще направи съдиите и прокурорите по-прецизни в прилагането и интерпретирането на Закона. В допълнение ще им даде истинска независимост от другите власти. Ясно е, че никой съдия не би приел внушения "по телефона" за нарушаване на Закона, ако знае, че той, а не менторът му, ще носи отговорност за това нарушение.


2. Да бъде въведен в глава 16 на ЗСВ (Дисциплинарни производства) текст, който да гарантира уволняването на съдебния магистрат при системно нарушаване на Закона.
Критерият за "системно нарушаване" на Закона съществува и сега - това е броят на актовете, определени от висшестоящата инстанция като "незаконосъобразни". Трябва просто да се прецени и постулира колко върнати незаконосъобразни дела ще водят до дисциплинарно производство, което, при доказване на вина, да води до изключване на магистрата от съдебната система като непригоден за отговорността, която носи.

3. Да се въведе изборност на административните ръководители на съдилищата и прокуратурите.
Начинът на избора трябва да бъде добре обмислен така, че да дава възможност кандидатите за този пост да могат да бъдат добре преценявани не само от колегите и началниците си в професионален план, но и от гражданството в морален план.


Ясно е, че за да бъдат реализирани исканията в полза на цялото общество е достатъчна само политическа воля от управляващите. Техният отговор на тези искания ще покаже ясно искат ли да имаме стабилна и работеща съдебна система или не. Нека настояваме да спре постоянното преливане от пусто в празно в отговор на атаките срещу съдебната ни система от страна на Европейския съюз.