Подписка срещу забраната за онлайн застраховане

                                                                                                                                                       До председателя на Народното събрание  

                                                                                                                                                       До Народните представители от 43то НС

                                                                                                                                                       До Министерски съвет

Подписка срещу забраната за онлайн застраховане, запазване на стикера като неделима част от застраховка „Гражданска отговорност“ и завишените правомощия на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Застраховател надзор” .

През 21 век, когато България е една от страните с най-бърз интернет в света, когато 3,5 милиона души участваха в преброяването на населението по електронен път, когато можем да си купим всичко без да разпечатаме нито един лист хартия, Комисията за финансов надзор забранява сключването онлайн на най-масовата и най-стандартизирана застраховка - “Гражданска отговорност на автомобилистите”.

С внесения Законопроект за нов Кодекс за застраховането, под предтекст, че се въвеждат Европейски директиви, КФН се опитва да прокара лобистки текстове.

Вече три години съществува електронна система за установяване на наличието на сключена застраховка и контролните органи, застрахованите и застрахователите извършват проверки чрез нея. Въпреки това Комисията за финансов надзор в лицето на госпожа Ралица Агайн-Гури изисква всеки, който сключва тази застраховка да плати допълнителна сума, за да купи стикер и чрез него да удостовери, че има застраховка. От 8 години, всички, които са сключили застраховки са платили ДОПЪЛНИТЕЛНО над застрахователните премии повече от 50 000 000 лева - пари, които може да бъдат спестени на хората. КФН не защитава  интересите на потребителите, каквато е основната и мисия. Напротив, защитава икономическия интерес на производителя на стикера - печатница, свързана с народен представител от БСП и комисионните на няколко големи брокери, които нямат интерес от свободния достъп на гражданите до сключване на застраховки онлайн. Съгласно европейска директива относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги,  те са особено подходящи за електронни продажби. Във всички 27 страни от ЕС онлайн търговията на застрахователни продукти е изключително застъпена, в някои от тях застраховка “Гражданска отговорност” може да се сключва само онлайн.

В свое становище от 10.09.2015 г. IT сектора се обявява против забраната за сключването онлайн на "Гражданска отговорност". Становището е подписано от Българската асоциация на софтуерните компании, Българската уеб асоциация,  ИКТ Клъстер, и “Интерактив Адвъртайзинг Бюро”  България,  и в него  се казва:  „Аргументите, на които се базира предложението на КФН за забраната за сключване на застраховка „Гражданска отговорност” онлайн, са неубедителни и не са обвързани с възможностите за технологично решение за предоставяне на финансови услуги от разстояние.“

Има становище на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 10.11.2015г, в което се казва: МТИТС е против забраната за онлайн застраховане и „Налагането на забрани, който не са правно основане, не са в интерес на обществото и поставят бариери пред свободното предоставяне и използване на онлайн услуги.“

В 27 страни от ЕС може да се продава застраховка ГО онлайн!

В проекта на Кодекса за застраховане съществуват изключително много текстове, които дават свръх правомощия на един единствен човек, а именно зам.председателя на КФН,  ръководещ Управление “Застраховател надзор” .

Недопустимо е да се предоставя възможност на един, единствен член на надзорния орган, да взима самостоятелно решения. Още повече, предоставена е възможност за субективна преценка относно относимите документи и процедури, която на практика е безконтролна от останалите членове на надзорния орган. Така предложени, текстовете създават абсолютна нестабилност, несигурност и възможност за злоупотреби.

В проекта на Кодекса за застраховане съществуват изключително много текстове, които дават привилегировано отношение на застрахователните компании пред потребителите и накърняват правата на застрахованите лица.  

 

Предложените текстове създават предпоставки за недоверие във финансовата система и са в противоречие с основните европейски ценности за равни права на гражданите на ЕС.

 

Ние се противопоставяме на това и призоваваме народните представители да защитят правата на тези, които са ги избрали.

Христо Христов – основател на застрахователния надзор в РБ

Даниела Конова – бивш директор на Дирекция „Застрахователен надзор“

Румен Гълъбинов – бивш зам.председател на КФН

Борислав Богоев – бивш зам.председател на КФН

Деян Николов – адвокат

Българска уеб асоциация

Българска асоциация на софтуерните компании

ИКТ Клъстър

Инерактив адвъртайзинг бюро България

Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Център за човешки права

Български съюз за директна демокрация

 

 

 

 

 


Христо Христов; Даниела Конова; Румен Гълъбинов; Борислав Богоев; Деян Николов; Българска уеб асоциа    Свържете се с автора на петицията